Topbillede til fanebladet borger

Navneændring

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn.

Ansøgning

Alle ansøgninger om navneændring skal indgives til det kirkekontor, hvor du har bopæl. 
For personer, der er fødselsregistreret i Sønderjylland, indgives ansøgningen dog til personregisterføreren i den kommune, hvor ansøgeren er fødselsregistreret.

Langt de fleste sager om navneskift skal ifølge loven også afgøres af det lokale kirkekontor (personregisterføreren i de sønderjyske landsdele). Dog skal de lidt mere specielle sager afgøres af det stedlige statsamt. Disse sager videresendes til statsamtet, som derefter træffer afgørelse (i visse sager efter forelæggelse for Familiestyrelsen).

» Læs mere på om navneændring på borger.dk

Navneændring på bryllupsdagen

Ægtepar/registrerede partnere kan få deres nye fælles navne på vielsesattesten/partnerskabsattesten på bryllupsdagen.

Ansøgningsblanketten "Navneændring på bryllupsdagen" indgives til
  • prøvelsesmyndigheden
  • bopælssognet (for personer, der er fødselsregistreret i Sønderjylland dog til personregisterføreren i den kommune, hvor den pågældendes fødsel er registreret)

Hvis blanketten bliver afleveret til prøvelsesmyndigheden, videresender denne blanketten til bopælssognet/personregisterføreren.

For at navneændringen kan nå at blive gennemført til bryllupsdagen, skal blanketten normalt være bopælssognet/personregisterføreren i hænde senest 15 hverdage før vielsen skal finde sted. Hvis blanketten indgives til prøvelsesmyndigheden, skal den indgives dertil, så den kan nå at blive videresendt til bopælssognet/personregisterføreren.

Hvis begge parter ønsker at ændre navn, skal der udfyldes en blanket for hver part.

» Du kan finde mere information og ansøgningsskema på borger.dk

Sidst opdateret 13. februar 2017