Topbillede til fanebladet borger

Dåb og navngivelse

Du skal navngive dit barn senest 6 måneder efter fødslen.

Det kan ske ved dåb eller ved at anmelde barnets navn til kirkekontoret i dit sogn. Barnet kan døbes fra folkekirken eller et andet trossamfund, hvor præsten er bemyndiget til at foretage dåb.

Hvad skal jeg gøre

Du skal henvende dig til præsten eller kordegnen i det sogn hvor moderen bor.

Du kan læse mere om navngivning på borger.dk

Kirkekontorene

Kirkekontoret i Værløse:
Højeloft Vænge 20
3500 Værløse

Farum Sogns Kirkekontor
Stavnsholtvej 25
3520 Farum

Sidst opdateret 13. februar 2017