Topbillede til fanebladet borger

Økonomisk friplads til dagtilbud og FFO

Ligger husstandens indtægt under en vis grænse, kan I få et ekstra tilskud fra kommunen til betaling af dag- og fritidsinstitutionen.

Økonomisk friplads kan bevilges, hvis husstandens aktuelle indkomst ikke overstiger 539.800 kr. (gældende fra 1.januar 2018). Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, ydes der et fradrag på 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn. Enlige forsørgere får et fradrag på 60.801 kr.

Til beregningen anvendes Furesø Kommunes budgetterede bruttodriftsudgifter for en daginstitutionsplads.

Ansøgning

Du kan søge økonomisk fripladstilskud på www.furesoe.dk/selvbetjening.

Nye regler for økonomisk friplads pr. 1.1.2016

Fra den 1. januar 2016 træder der nye regler i kraft om økonomisk fripladstilskud til børn i dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv.

Ændringen indebærer, at tilskud reguleres automatisk, og at kommunen får automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig.

Som noget nyt reguleres din forældrebetaling både, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder med et vist beløb. Det afgørende er en ændring svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen.

De nye regler indebærer også, at kommunen én gang om året efterregulerer dit økonomiske fripladstilskud. Du er stadig forpligtet til at oplyse kommunen, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold. Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du opleve, at dit økonomiske fripladstilskud og dermed forældrebetalingen - ændrer sig fra måned til måned. Feriepenge medregnes fremover, når de optjenes, og ikke når de udbetales.

Hvis du er selvstændig eller modtager indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark, vil fripladstilskuddet ikke ændre sig automatisk. Har du ikke modtaget fripladstilskud i 3 mdr. skal du søge på ny.

Du kan læse mere om de nye regler i dokumentet Information om nye regler til borgere nederst på siden.

Sidst opdateret 20. april 2018

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links