Topbillede til fanebladet borger

Beboerindskudslån

Du kan søge om lån til indskud i almene boliger, hvis boligen er opført efter 1964. Hvorvidt du er berettiget til lån, afhænger af husstandsindkomsten.

Lån til beboerindskud

Betingelser for beboerindskudslån eller garanti for lån. 

Pligtlån

Pligtlån ydes som hovedregel rente- og afdragsfrie i 5 år. Herefter begynder tilbagebetalingen. Ved lejemålets ophør forfalder lånet til betaling.  

Du kan finde yderligere oplysninger om Lån til beboerindskud på borger.dk

Ansøgning af lån til beboerindskud

Du ansøger om lån til beboerindskud online på borger.dk.

Du kan også skrive til teambolig@furesoe.dk.

Dokumentation

Du skal vedlægge følgende dokumentation til ansøgningsskemaet:

  • Dokumentation for din husstands nuværende indkomst
  • Dokumentation for din husstands samlede indkomst i indeværende år

Yderligere oplysninger om beboerindskudslån

Du kan finde yderligere oplysninger om Lån til beboerindskud på borger.dk.

Klage

Pligtlån

Klager over afgørelser i sager om pligtlån kan indgives til Ankestyrelsen. Det skal ske senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

En eventuel klage skal sendes til Furesø Kommune, så de relevante papirer kan vedlægges klagen. Kommunen sender klagen videre.+

Sidst opdateret 10. juli 2018

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Voksenhandicap

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)