Topbillede til fanebladet borger

Boligstøtte

Søg boligstøtte på www.borger.dk/boligstoette
Søg boligstøtte på borger.dk
Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig.

Boligstøtte

Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte.

 

Boligstøtte er et tilskud til huslejen.

Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig.

Læs mere om reglerne for boligstøtte på borger.dk. Her kan du også beregne din eventuelle boligstøtte.

Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?

Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Hvor meget du kan få, kommer fx an på:

  • hvad du betaler i husleje
  • hvor stor boligen er
  • hvor mange I bor sammen
  • din/jeres samlede indkomst og formue.

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge om:

Udbetaling Danmark udbetaler din boligstøtte

Har du spørgsmål til boligstøtten, skal du derfor kontakte Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63.

Det er fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du ønsker at søge om et lån til indskud i din nye almene bolig.

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om boligstøtte, kan du få hjælp på borger.dk/boligstoette - her kan du:

  • beregne og søge boligstøtte
  • oplyse om ændringer i din indkomst
  • læse om boligstøtte og få svar på en række spørgsmål.

 

 

 

Afsender: Udbetaling Danmark

Sidst opdateret 18. juli 2017

Relevante links