Topbillede til fanebladet borger

Helbredstillæg

Helbredstillæg og personligt tillæg til folke- og førtidspensionister

Helbredstillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister. Dog kun førtidspensionister, hvis førtidspension er tilkendt inden 1. januar 2003.

Tillægget ydes til udgifter til medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling, fodterapi og psykologhjælp.

Per 1. december 2015 er det obligatorisk, at ansøge om helbredstillæg digitalt via Borger.dk. det betyder, at man ikke længere kan udfylde en papirblanket. Dog kan man blive undtaget fra at bruge den digitale løsning ved at henvende sig i Borgerservice. Man kan også få en pårørende til at udfylde ansøgningen i sit navn på Borger.dk, dette gøres ved at give en fuldmagt. Dette kan der læses mere om på fuldmagt til Udbetalings Danmarks ydelser på Borger.dk.

Forudsætning

Tillægget ydes i henhold til lov om social pension §14a og lov om førtidspension mv. §18

På borger.dk kan du læse mere om forudsætninger for at få helbredstillæg.

Tilskud

Helbredstillægget dækker op til 85% af din egen andel efter fradrag af tilskud fra den offentlige sygesikring og eventuelt tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark".

Helbredstillægget er afhængigt af din personlige tillægsprocent, og nedsættes hvis din tillægsprocent er under 100.

Hvis du er berettiget til at få helbredstillæg, vil du efter ansøgning få sendt et helbredskort. På helbredskortet kan du se med hvilken procentsats, du kan få refunderet dine udgifter. Kortet skal vises på apoteket, eller hos den der behandler dig.

Du kan på borger.dk læse om, i hvilke situationer du kan få tilskud, og hvordan du skal forholde dig.

Udvidet helbredstillæg

I henhold til §14 stk. 4 i lov om social pension, og §18 stk. 4 i lov om førtidspension mv. kan du, efter forudgående ansøgning, søge udvidet helbredstillæg til:

  • Briller
  • Tandproteser
  • Fodbehandling

Skriftlig ansøgning

Hvis udgiften skal kunne dækkes efter reglerne om udvidet helbredstillæg, skal du søge skriftligt inden behandlingen bliver udført eller bestilt, da

  • kommunen skal foretage en vurdering af, om den foreslåede behandling er nødvendig, eller om der findes et alternativ
  • formuen på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du opfylder kriterierne for udvidet helbredstillæg
  • udvidet helbredstillæg ikke kan ydes med tilbagevirkende kraft.

Beregning af tilskud

  • Furesø har prisaftale med leverandører og der ydes tilskud i henhold til disse uanset leverandørvalg
  • hvis kommunen ikke har en prisaftale ydes tilskud i henhold til den faktiske udgift
  • udvidet helbredstillæg beregnes og udbetales som almindeligt helbredstillæg

Yderligere information

Du kan læse mere om helbredstillæg på borger.dk

Sidst opdateret 21. juli 2016

Kontakt

Ydelse

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5010
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kontanthjælp/enkeltydelse
T
lf.: 7235 5010

Sygedagpenge
Tlf.: 7235 5025 
Skriv til os via Digital Post
 (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbnings- og telefontider
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag           kl. 10-17