Topbillede til fanebladet borger

Hvis du ikke betaler

Bunke med foldede pengesedler og mønter
Betal til tiden - det betaler sig. Det er en fordel, at henvende sig i god tid til Opkrævningen, hvis du ikke kan betale en opkrævning fra kommunen. Det samme gælder, hvis du ikke kan overholde en afdragsordning.

Et fælles inddrivelsessystem (EFI)

Gæld til det offentlige, herunder Furesø Kommune, bliver registreret i EFI til modregning ved SKAT og vil først blive slettet, når hele gælden er betalt. Registreringen betyder bl.a. at overskydende skat og moms ikke straks udbetales, og der kan ske modregning. Det gælder også, selv om du har indgået en aftale om tilbagebetaling. En eventuel modregning vil blive betragtet som et ekstraordinært afdrag.

Modregning i børne- og ungeydelsen

Skylder du for dagpleje, daginstitution, FFO, reguleringer af friplads, for meget udbetalt børne- og ungeydelse eller lignende vil der blive modregnet med 100% i børne- og ungeydelsen. Modregning til disse krav betragtes som et ekstraordinært afdrag og vil ske uanset om der er indgået en betalingsordning.

Gebyrer og renter

Vi anbefaler, at borgere og virksomheder betaler til tiden, da der ellers løber yderligere omkostninger på gælden. Der vil blive opkrævet et gebyr for hver rykkerskrivelse, som Opkrævningen sender. Beslutningen om gebyrer står i kommunens debitorpolitik, der er godkendt af byrådet.

Oversendelse til SKAT

Hvis du ikke betaler en opkrævning eller rykkerskrivelse, vil kravet blive fremsendt til inddrivelse i SKAT. Dette vil også ske, hvis du misligholder en betalingsaftale eller betalingsfastsættelse.

Du skal være opmærksom på de særlige tilfælde, hvor betalingen ikke sker til tiden og hvor tidligere regninger vedrørende børnepasningsområdet allerede er oversendt til SKAT, vil vi også overdrage løbende opkrævninger til SKAT, når der ikke bliver betalt rettidigt. I så fald vil der ikke blive fremsendt en rykker.

Er gælden sendt til inddrivelse i SKAT, skal du ikke længere kontakte kommunen, men SKAT på tlf. 7222 1818.

Relevante filer

 
Sidst opdateret 19. juli 2016

Kontakt

Team Betaling

Tlf. 7235 4097       

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)