Topbillede til fanebladet borger

Hvis du ikke betaler

Bunke med foldede pengesedler og mønter
Undgå at betale for sent - tilmeld dine opkrævninger fra kommunen til Betalingsservice. Så bliver dine regninger betalt til tiden helt automatisk, og du undgår at betale renter og rykkergebyr. Husk at du selv er ansvarlig for, at beløbet bliver trukket fra din konto.

Hvis du ikke kan betale din regning eller ikke kan overholde din afdragsordning, er du velkommen til at kontakte Team Betaling.

Gæld til kommunen

Har du gæld til kommunen, er det registeret hos SKAT og vil første blive slettet, når gælden er betalt. Registreringen betyder bl.a., at overskydende skat og moms ikke straks udbetales, og der kan ske modregning. Det gælder også, selv om du har indgået en aftale om tilbagebetaling. En eventuel modregning vil blive betragtet som et ekstraordinært afdrag.

Børne- og ungeydelsen

Har du gæld vedrørende dagpleje, daginstitution, FFO, reguleringer af friplads eller lignende, vil udbetalingen af børne- og ungeydelsen blive tilbageholdt. Der vil ske modregning med 100 % i børne- og ungeydelsen til din gæld. Modregning til disse krav betragtes som et ekstraordinært afdrag og vil ske uanset, om der er indgået en afdragsordning.

Gebyrer og renter

Vi anbefaler, at borgere og virksomheder betaler til tiden, da der ellers løber yderligere omkostninger på gælden. Der vil blive opkrævet et gebyr for hver rykkerskrivelse, som Team Betaling sender. Beslutningen om gebyrer står i kommunens debitorpolitik, som du finder nederst på siden.

Inddrivelse

Team Betaling rykker borgeren maksimum to gange. Hvis der er flere hæfter for kravet, modtager alle minimum en rykker. Hvis en borger ikke betaler på rykkerne, overgår kravet til inddrivelse hos SKAT. Er det krav med fortrinsret i ejendom, vil disse krav blive inddrevet af Furesø Kommune.

I særlige tilfælde, hvor betalingen ikke sker til tiden, og hvor tidligere regninger allerede er oversendt til inddrivelse hos SKAT, vil kommunen også overdrage løbende opkrævninger til SKAT, når der ikke bliver betalt rettidigt. I så fald vil der ikke blive fremsendt en rykker.

Er gælden sendt til inddrivelse i SKAT, skal du ikke længere kontakte kommunen, men SKAT på tlf. 72 22 18 18 eller www.skat.dk.

Henvendelse

Skal du i kontakt med Team Betaling er du velkommen til at kontakte os via Digital Post fra din e-boks, borger.dk eller virk.dk.
 
Du kan alternativt kontakte os pr. telefon 72 35 40 97. Åbningstid 10.00 til 14.00 alle dage, torsdag dog fra 10.00 til 17.00.

Sidst opdateret 24. august 2018

Kontakt

Team Betaling

Tlf. 7235 4097

Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.