Topbillede til fanebladet borger

Vejledning og opkvalificering

Du kan få råd og vejledning i jobcenteret om jobmuligheder, jobskifte, kurser, uddannelse osv.


Når du er ledig og modtager ydelser fra det offentlige, handler det om job og den direkte vej dertil. Undertiden er opkvalificering dog den rigtige vej til job og der er forskellige muligheder for at få støtte til dette.

Vejledning og opkvalificering

Vejledning og opkvalificering kan betyde korte vejlednings- og opklaringsforløb, særlige projekter og kortere uddannelsesforløb.

Det må højst vare i alt seks uger inden for de første ni måneder, du er ledig. Forløb, der varer under to uger, tælles dog ikke med i de seks uger.

Seks ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig og modtager dagpenge fra en a-kasse, kan du have ret til uddannelse i sammenlagt seks uger. Målgruppen for ordningen er
ufaglærte.

Har du en erhvervsuddannelse?

Erhvervsuddannede som samtidig har en kort videregående uddannelse, skal huske:
  • Det er din a-kasse, som afgør, om du er i målgruppen.
  • På uddannelsesguiden kan du læse mere om ordningen.
  • Hvis du modtager ledighedsydelse har du også ret til uddannelsen.

Kurserne skal tages indenfor den første del af af din dagpengeperiode, inden 9 måneders ledighed, hvis du er over 25 år , og inden 6 måneder hvis du er under 25 år.

De uddannelser, du kan vælge mellem, findes på positivlisten på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside. Når du har valgt et kursus kan du klikke videre til oplysninger om kurset og til information om aktuelle kursusdatoer og kursussteder. Du kan vælge ét kursus eller ét forløb fra listen.

Det aktuelle udbud af AMU-kurser kan også du finde på efteruddannelse.dk. Alternativt kan du også henvende dig direkte på den uddannelsesinstitution, som du vil følge uddannelsen på.

Jobcenteret kan rådgive dig om hvilke kurser, der bedst forbedrer dine jobmuligheder.

Kurset betales af jobcenteret og du kan søge tilskud til befordring i a-kassen.

Voksenlærling

Som voksenlærling kan du få løn som ufaglært i stedet for den almindelige elevløn, mens du er i lære. Det kan være en god vej ud af ledighed.

Allerede efter 2 måneders ledighed kan ufaglærte påbegynde i en uddannelsesaftale med voksenløn. Har du allerede en uddannelse, er voksenlære først en mulighed efter et års ledighed.

Som ledig er der frit valg mellem alle erhvervsuddannelser. Udfordringen er at finde en læreplads. På Praktikpladsen.dk kan du finde ledige lærepladser, og du har adgang til en fortegnelse over godkendte praktiksteder og over udløb af eksisterende aftaler.

Læs mere om  voksenlærereglerne. (nyt vindue)

Sidst opdateret 01. december 2016

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen