Topbillede til fanebladet borger

Ret og pligt som ledig

Når du skal have hjælp, er der nogle betingelser, du skal opfylde, og nogle regler, du skal følge.

Hvis du er så uheldig, at du for en tid står uden job og derfor ikke kan forsørge dig selv, har du i langt de fleste tilfælde ret til at få hjælp. Det kan enten være i form af dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvis du ikke længere har ret til dagpenge, kan det også være midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Vi beskriver her de rettigheder og pligter, der gælder, når du er tilmeldt som ledig. Hvis du ikke er tilmeldt som ledig, kan der gælde nogle andre regler. Dem kan du få mere at vide om hos dit Jobcenter.

Når du skal have hjælp:

Når du skal have hjælp, er der nogle betingelser, du skal opfylde, og nogle regler, du skal følge. De centrale omdrejningspunkter er:

 • Du skal bo og opholde dig i Danmark
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet (dvs. du skal kunne tage et job med én dags varsel )
 • Du skal være aktivt jobsøgende (dvs. du skal søge alle de typer job, du kan klare )

I forbindelse med de centrale punkter er der en række ting, du skal huske for at kunne få hjælp.

Vi lister dem her

Du skal:

 • melde dig ledig på jobnet.dk
 • have et aktivt og opdateret CV på jobnet.dk 
 • tjekke dine jobforslag på jobnet.dk mindst hver 7. dag
 • dagligt tjekke og reagere på henvendelser fra dit Jobcenter og evt. din a-kasse eller anden aktør
 • møde op til de samtaler, du bliver indkaldt til, eller som du selv booker
 • deltage i de aktiviteter, der er beskrevet i din job- eller uddannelsesplan
 • søge og tage imod anvist arbejde
 • melde dig rask på Jobnet, hvis du modtager dagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • melde det på jobnet.dk, hvis du får midlertidig adresse

Hvis du får kontanthjælp eller uddannelseshjælp, skal du desuden bruge din Joblog. Jobloggen er et nyt værktøj på jobnet.dk, der hjælper dig til at holde hånd i hanke med din jobsøgning.

Som ledig har du generelt ret til:

 • orlov – i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption
 • samtaler – du har ret til afklarende samtaler med din jobkonsulent 
 • jobplan / uddannelsesplan – du har ret til at få udarbejdet enten en jobplan eller en uddannelsesplan 

Aktivering i form af:

 • Vejledning og opkvalificering
 • Virksomhedspraktik
 • Ansættelse med løntilskud
 • Nytteindsats, hvis du modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontant- eller uddannelseshjælp
 • Voksenlærling  – du kan blive ansat som voksenlærling afhængigt af regionale behov
 • Seniorjob – hvis du har mindre end 5 år til efterlønsalderen, når du mister din dagpengeret og i øvrigt er berettiget til efterløn

Når du får dagpenge har du desuden ret til:

 • at holde ferie – husk at melde det på jobnet.dk senest 14 dage før, du skal holde ferie
 • 6-ugers jobrettet uddannelse – hvis du opfylder betingelser for at deltage
 • at tage dine dagpenge med til udlandet

Når du får uddannelseshjælp har du desuden ret til:

 • Læse-, skrive- og regneundervisning
 • En koordinerende sagsbehandler (hvis du er aktivitetsparat)
 • En mentor (hvis du er aktivitetsparat) 
 • Tillæg til uddannelseshjælp (hvis du er aktivitetsparat) 

Vi ønsker dig held og lykke med din jobsøgning 

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en beslutning dit Jobcenter har taget, skal du inden for fire uger sende en skriftlig klage til dit jobcenter. Jobcenteret vurderer derefter sin afgørelse igen, og hvis du ikke får medhold, går sagen automatisk videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Læs mere på retsinformation.dk.

Hvis du vil vide mere

Borger.dk 
Her kan du læse mere under punkterne 'Arbejde, dagpenge, ferie' eller 'Familie og børn'.

Bm.dk
På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du læse mere om kontaktforløb og aktivering.
Du kan også finde information om det meste på jobnet.dk – nederst på hjemmesiden.

Lovgivning
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
Den dagpengeberettigedes ansøgning om barseldagpengeSidst opdateret 11. november 2016

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen