Topbillede til fanebladet borger

Opholdskrav for ret til kontant- og uddannelseshjælp

Du skal have haft ophold her i riget i mindst 7 ud af de seneste 8 år og opfylde de øvrige betingelser for at få kontant- eller uddannelseshjælp. Hvis du ikke opfylder opholdskravet vil du i stedet få integrationsydelse.

Reglerne gælder både for udlændinge og danske statsborgere.

I forhold til EU/EØS–borgere gælder opholdskravet dog ikke i det omfang borgeren efter EU retten er berettiget til hjælpen og har opnået status som arbejdstagere.

Hvis du er dansk eller nordisk statsborger og har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end 1 år, men ikke opnået status som arbejdstager, kan du alligevel være berettiget til kontant- eller uddannelseshjælp, hvis du har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark. Ankestyrelsens principafgørelser 103-16 og 19-17 beskriver praksis på området for henholdsvis danske og nordiske statsborgere. Du kan eventuelt finde afgørelserne på www.retsinfo.dk

Ophold i udlandet på sammenlagt 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold i Danmark, hvis man har beholdt sin bopæl her i Danmark.

Ophold udover 2 måneder pr. kalenderår betragtes derimod som ophold udenfor Danmark. Dette fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse A-38-04.

Der gælder dog særlige regler for personer, der har været udsendt på militærmission for den danske stat under instruktion af forsvaret. Det samme gælder ophold i udlandet på militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed, hvis personen er stillet til rådighed af den danske stat. Perioder, hvor man har opholdt sig udlandet af disse årsager, tæller ikke som ophold i udlandet.

Hvis du har spørgsmål om opholdskrav og forsørgelsesydelser kan du kontakte Ydelse ydelse.sikker@furesoe.dk eller på telefon 72 35 51 00.

Søg på www.borger.dk.

Du kan søge om forsørgelsesydelse på borger.dk. Her skal du vælge din kommune og følge vejledningen på siden.

Sidst opdateret 09. oktober 2017

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen