Topbillede til fanebladet borger

Kontantydelse

Har du opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kan du søge om kontantydelse

Kan jeg få kontantydelse?

Du kan modtage kontantydelse, hvis du opfylder alle betingelserne:

  • Du er ledig
  • Du har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse
  • Du er ikke berettiget til at modtage fuld uddannelses- eller kontanthjælp
  • Du har ikke mulighed for at modtage anden offentlig forsørgelse.

Du kan højst få kontantydelse i op til sammenlagt tre år.

Hvor længe kan jeg modtage kontantydelse?

Du har ret til at modtage kontantydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse og arbejdsløshedsdagpenge i en samlet periode, der udgør:
  • 3 år, hvis du har opbrugt din 2-årige dagpengeret i perioden fra den 5. januar 2015 til og med den 5. juli 2015.
  • 3 år, hvis du har opbrugt din 2-årige dagpengeret i perioden fra den 6. juli 2015 til og med den 3. januar 2016.
  • 2 3/4 år, hvis du har opbrugt din 2-årige dagpengeret i perioden fra den 4. januar 2016 til og med den 3. juli 2016.
  • 2 1/2 år, hvis du har opbrugt din 2-årige dagpengeret i perioden fra den 4. juli 2016 til og med den 1. januar 2017.
  • 2 1/4 år, hvis du har opbrugt din 2-årige dagpengeret i perioden fra den 2. januar 2017 til og med den 2. juli 2017.

Indtægters og formues betydning for din kontantydelse

Hvis du har indtægter, bliver de trukket fra din kontantydelse krone for krone. Ved arbejdsindtægter ses der dog bort fra 25,74 kr. (2016) pr. udført arbejdstime.

Kontantydelsen er uafhængig af din formue og af din ægtefælles formue og indkomst. Herudover er det et krav, at du er jobparat og står til rådighed for ordinært arbejde. Derfor kan du ikke modtage et aktivitetstillæg.

Læs mere om, hvor meget du kan få i kontantydelse?


Sidst opdateret 14. november 2016

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen