Topbillede til fanebladet borger

Ferie når du får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp

Hvis du ønsker at holde ferie, skal du henvende dig i dit jobcenter.

Hvis du modtager integrationsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med ydelse.

Du skal være opmærksom på, at hvis du overgår fra uddannelses- eller kontanthjælp til integrationsydelse i forbindelse med udvidelsen af målgruppen for integrationsydelsen, og har optjent ret til ferie, vil du have ret til at afholde denne ferie det første år. Du vil ikke optjene ret til yderligere ferie, mens du er på integrationsydelse.

Du har ret til sammenlagt 4 ugers ferie med uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du:

  • Har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder på det tidspunkt du ønsker at holde ferie, og
  • Har aftalt med dit jobcenter eller beskæftigelsescenter, hvornår du holder ferie. Du kan højst aftale én ferieperiode ad gangen.

Du har højst ret til 2 ugers ferie ad gangen.

Du kan ikke modtage uddannelses- eller kontanthjælp under ferie, hvis:

  • Du først oplyser dit jobcenter om, at du har holdt ferie efter du har holdt den
  • Din uddannelses- eller kontanthjælp har været afbrudt i løbet af de sidste 12 måneder.

Hvis du modtager integrationsydelse, har du ikke ret til at holde ferie med ydelse. Det gælder dog en særlig overgangsregel, hvis du har optjent ret til ferie på uddannelses- eller kontanthjælp og overgår til integrationsydelse pr. 1. juli 2016.

Du er velkommen til at kontakte Jobcenter Furesø for yderligere oplysninger.

Sidst opdateret 27. juli 2018

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen