Topbillede til fanebladet borger

Dagpenge

Du skal være medlem af en a-kasse og tilmeldt i dit lokale jobcenter for at få dagpenge.

Tilmeld dig jobcenter - meld dig ledig på Jobnet.dk

Hvis du som borger er blevet arbejdsløs, skal du på den første dag, du er ledig, tilmelde dig som ledig på Jobnet.dk. Har du ikke internetadgang, kan du henvende dig i dit lokale jobcenter og få hjælp til at blive tilmeldt.

For at få arbejdsløshedsdagpenge, skal du:

  • være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag du er ledig.
  • have været medlem af en a-kasse i mindst ét år.
  • have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 1.924 timer inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret.
  • have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 1.258 timer inden for de sidste tre år, hvis du er deltidsforsikret.
  • have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 52 uger indenfor de sidste tre år.
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a. at du skal søge og kunne overtage arbejde med dags varsel.
  • tjekke jobforslag mindst hver 7. dag.

For at få udbetalt dagpenge fra din a-kasse, skal du være tilmeldt som ledig på Jobnet.dk

"Min side" på Jobnet.dk

Når du er tilmeldt som ledig i jobcentret, har du fået et brugernavn og password til din egen personlige side ”Min side” på Jobnet.dk. Hvis du har meldt dig ledig på Jobnet, har du selv dannet disse koder. Har dit jobcenter meldt dig ledig, vil du få oplysningerne om dine koder tilsendt til din e-boks. Hvis du er fritaget for obligatorisk digital post, vil de blive sendt med brev til din folkeregisteradresse.

På "Min side" på jobnet.dk skal du oprette dit CV. Derudover skal du:

  • bekræfte at du er arbejdssøgende ved at tjekke jobforslag mindst hver 7. dag
  • administrere din jobsøgning i en joblog
  • melde dig rask efter sygdom, læse din ”Min Plan” med de aktiviteter mv., som du skal deltage i, mens du er ledig og læse dine aftaler med jobcentret og med a-kassen.

Derudover er der forskellige muligheder for selvbetjening. Fx kan du afmelde dig, når du får arbejde, melde ferie eller melde dig syg, samt booke og ombooke samtaler med dit jobcenter

Arbejdsløshedsdagpenge i højst to år

Du har ret til arbejdsløshedsdagpenge i to år inden for en periode på tre år, hvis du opfylder betingelserne.

Klik her, hvis du vil vide mere om:

Hvor meget kan jeg få i arbejdsløshedsdagpenge?

Supplerende dagpenge

Dagpenge under uddannelse

Hvis du vil klage

Vejledning

Du kan altid ringe til din a-kasse  eller Jobcenter Furesø for at få vejledning

Held og lykke med din jobsøgning

Sidst opdateret 14. november 2016

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen