Topbillede til fanebladet borger

Unge i praktik

Unge på gaden
Furesø Kommune inviterer virksomheder til et samarbejde og dialog om at tage elever og lærlinge for at hjælpe unge videre i deres uddannelsesforløb. Allerede nu har flere unge fået en praktikplads i Furesø Kommune, men der mangler stadig nogle, der endnu ikke har en praktikplads.

Her på siden kan virksomheder finde alt relevant information om procedurer, forløb og hvordan en praktikplads kan etableres i praksis.

For Furesø Kommune handler det om at bygge bro mellem virksomhederne og de unge, så muligheden for en praktikplads bliver let tilgængelig for både den unge og virksomheden. Kommunens erfaring er, at det, der skaffer praktikpladser, er det direkte møde; at virksomheden orienteres om, hvad et lærlingeforløb er, og hvad virksomheden får ud af det.

Kommunen vil derfor:
• Orientere om, hvad det betyder at have en elev/lærling for virksomhederne
• Give vejledning i forhold til procedurer og lovgrundlag mv. og formidle kontakt til fagkonsulenterne på erhvervsskolerne
• Give vejledning om godkendelse af virksomheden som praktiksted
• Sikre en hurtigere kontakt mellem virksomhed og elev/lærling
• Formidle uddannelses–/praktiksted til praktiksøgen-de unge
• Sikre opfølgning på uddannelsesforløb
• Støtte i form af fastholdelse og coaching
• Organisere i forhold til delaftaler og sammensætning af et helt uddannelsesforløb med flere aktører

En elev er en ressource
En elev/lærling er en ressource, som bruges til at løse arbejdsopgaver i virksomheden. At have en ung i uddannelse er ikke en opgave, der skal betragtes som noget særskilt fra virksomhedens øvrige virke. Tværtimod viser det sig ofte, at det er en investering i virksomheden som helhed. Den unge viser sig ofte at blive en rigtig god og loyal medarbejder.

Virksomheden sikrer:
• Et højt fagligt niveau i jeres virksomhed
• En medarbejder, der opfylder et bestemt behov til virksomheden
• Fornyelse og får unge kræfter ind i virksomheden

Generel information
Virksomheder binder sig kun til det, der aftales med eleven/lærlingen og erhvervsskolernes praktik-centre. Fx er virksomheden ikke forpligtet til at tage en ung under hele skoleforløbet.
Ansættelsen kan ske som en delaftale eller som et helt almindelig forløb. De unge ansættes på ordinære vilkår og iht. gældende regler og overenskomster for arbejdsmarkedet.

 

Kontaktinfo:
Praktikpladsvejleder Karsten Bo Baden
Tlf.: +45 7235 5100
Tlf.: +45 7216 5519 (Direkte)
E-mail: ungeipraktik@furesoe.dk
www.furesoe.dk/ungeipraktik


Sidst opdateret 02. december 2015

Kontakt

Praktik i Furesø

Jobcenter Furesø
Ungeenheden
Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7216 5100
Tlf.: 7216 5519

Email: ungeipraktik@furesoe.dk