Topbillede til fanebladet borger

Uddannelse til alle

Bøger, æble og globus
Ungeenheden samarbejder med Ungdommens Uddannelses-vejledning (UU) om en koordineret indsats i forhold til beskæftigelse, uddannelse og vejledning.

UU-vejleder tilstede i Ungeenheden

To gange om ugen er der en UU-vejleder tilstede i Ungeenheden, som har til opgave at vejlede unge ledige om deres mulighed for at uddanne sig i stedet for at søge arbejde.

For de unge, der ikke umiddelbart er parate til at starte på en uddannelse, er det målet, at de kommer i gang med en aktivitet, der forbereder dem på at uddanne sig. Det kan være for eksempel virksomhedspraktik eller afklaringsforløb.

En vigtig opgave for Ungeenheden er desuden at fastholde de unge, der er i gang med en uddannelse, så de ikke falder fra. Det sker i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, bl.a. ved udarbejdelse af  fastholdelsesstrategier. Den unge og Ungeenheden udarbejder en plan til at imødegå de faktorer, den unge oplever, kan bringe uddannelsen i fare.

Læs mere om UU -Sjælsø på www.uu-sjaelsoe.dk.

Sidst opdateret 15. januar 2013

Kontakt

Ungeenheden
Hvedemarken 3-5
3520 Farum 
Tlf. 7235 5160
Ungerådgivningen
Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7216 4041     
E-mail: ungeraadgivningen@furesoe.dk