Topbillede til fanebladet borger

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Foto af undervisningslokale
Forberedende voksenundervisning opkvalificerer medarbejderne

FVU forbedrer færdighederne i dansk og matematik

FVU er et uddannelsestilbud, der giver medarbej­dere over 18 år mulighed for at forbedre deres læse-, stave-, skrive-, og regnekundskaber.

Undervisningen er gratis og kan både foregå på en uddannelsesinstitution eller i virksomhe­den.

Styrker og forbereder

Formålet er enten at styrke medarbejderne i deres dag­lige arbejde eller forberede dem på deltagelse i efteruddannelse - eksempelvis AMU-kurser eller grundlæggende voksenuddannelse.

Undervisningen er inddelt i forskellige trin, hvor det højeste trin svarer til folkeskolens af­gangsniveau.

Alle trin kan afsluttes med en prøve.

Voksenuddannelsesstøtte

Der kan bevilges Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i undervisningsperioden.

Yderligere information

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Furesø.
Sidst opdateret 27. juli 2016

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.