Topbillede til fanebladet borger

Ansøgning om kontanthjælp og andre ydelser digitalt

Det betyder, at du enten skal søge via Borger.dk eller på længere nede på siden.

Ansøgning til kontanthjælp (uddannelseshjælp/kontantydelse)

Du skal altid personligt melde dig ledig i jobcentret, når du søger kontanthjælp. Først når du har meldt dig ledig, kan du søge om hjælp digitalt.

Hvem kan søge?

  • hvis du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom eller arbejdsløshed
  • hvis den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan forsørge dig selv og din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • hvis behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
  • Når du har meldt dig ledig i Jobcenteret, bliver du indkaldt til visitationssamtale.

Efter du har henvendt dig i Jobcenteret kan du søge om kontanthjælp digitalt ved at klikke Kontanthjælp

Husk altid at vedhæfte de relevante dokumenter til din ansøgning, ellers går der længere tid før du får en afgørelse på din ansøgning.

Ansøg om enkeltydelse

En enkeltydelse er en mulighed for økonomisk hjælp til helt nødvendige udgifter, som du ikke selv kan afholde. DU skal være mellem 18 og 65 år. Som hovedregel skal du søge om hjælp før du afholder udgiften eller starter i behandling.

Enkeltydelser er fx støtte til:

  • Medicin og psykologbehandling
  • Tandbehandling
  • Briller
  • Flytning
  • Boligindskud- og depositum
  • Samværsudgifter

Der skal vedlægges dokumentation på hvad du sørger om, kontoudtog for de sidste 3 måneder af alle dine og din ægtefælles konti og dokumentation på alle udgifter, såsom husleje, aconto el, forsikring osv.

Husk altid at vedhæfte de korrekte dokumenter til din ansøgning – så din ansøgningsproces ikke forlænges unødvendigt.

Fælles for denne type økonomisk støtte er, at du søger tilskud til en enkelt udgift. Du kan ikke få en enkeltydelse som en fast løbende forsørgelsesydelse. En enkeltydelse kan kun ydes i helt særlige tilfælde, hvis bestemte betingelser er opfyldt.

Du kan søge om enkeltydelse digitalt ved at klikke Enkeltydelse


Ledighedsydelse og ledighedsydelse under ferie

Her skal du være visiteret til et fleksjob. Er du i fleksjob skal du aftale ferien med arbejdsgiver inden du søger om ledighedsydelse under ferie. Modtager du ledighedsydelse skal ferie aftales med din sagsbehandler i Jobcenteret 2 uger før du ønsker at afholde ferie.

Efter du har henvendt dig i Jobcenteret kan du søge om ledighedsydelse digitalt ved at klikke Ledighedsydelse eller Ledighedsydelse under ferie 


Søg på borger.dk

Du kan søge om enkeltydelser, ledighedsydelse, ledighedsydelse under ferie og forsørgelsesydelse på borger.dk. Her skal du vælge din kommune og følg vejledningen på siden.

Hvis du er fritaget for digitalpost

Her skal du huske at aflevere din ansøgning og relevant dokumentation i Jobcentrets borgerindgang.

Sidst opdateret 27. juli 2018

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen