Topbillede til fanebladet borger

Flygtninge til Søndersøplejehjem

Her kan du orientere dig mere om flygtninge til Søndersø og processen.

Søndersø Plejehjem

Byrådet besluttede den 29. april 2015 at anvende Plejehjemmet Søndersø til midlertidige boliger til flygtninge. Siden januar 2016 har vi haft alle 33 boenheder i brug. 

Kommunens tilstedeværelse på Søndersø

Jobcenter Furesø skal ved modtagelsen af flygtninge gennemføre en række forberedelser og procedurer. Inden indkvartering vurderes der, om der er særlige hensyn, der bør tages højde for i forhold til mobilitet, psykiske eller fysiske barrierer, antal familiemedlemmer mm..

Kåre Bøjesen, der modtager flygtninge i kommunen, vil have et kontor på Søndersø, hvor han vil være to gange ugentlig. Der vil også blive tilknyttet en vicevært, som løser løbende praktiske udfordringer.

Som en del af integrationsprogrammet er alle flygtninge tilknyttet en sagsbehandler og en mentor, der har fokus på, at flygtninge bliver hjulpet på vej og bliver selvforsøgende. Kommunen vil også være til stede eller i kontakt med alle flygtninge, hvis der opstår noget uforudset.

Størstedelen af flygtningene, der bliver indkvarteret på Søndersø har allerede været i kommunen i en længere periode.

Kontakt

Kåre Bøjesen, lkb@furesoe.dk

Andre midlertidige indkvarterings muligheder

Kommunen har flygtninge midlertidigt indkvarteret rundt i hele kommunen. De er placeret i kommunale ejendomme, hvor de bor sammen mellem 3-6 pers.. Vi har 17 flygtninge, der er privat indkvarterede, og vi har flygtninge placeret i almene boligselskaber i både Værløse og Farum. Det vil sige, at flygtninge er placeret rundt i hele kommunen - ikke kun i Jonstrup.

 

 

                     

 

 

 

Sidst opdateret 27. juli 2018

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen