Topbillede til fanebladet borger

Integrationsteam i Furesø

Det samlede integrationsteam
I 2014 bestod integrationsteamet af blot én, nu er 11 medarbejdere samlet i et Integrationsteam, hvor de er travlt beskæftiget med at hjælpe kommunens nyankomne flygtninge.

Integrationsteamet

Sagsbehandling, modtagelse, placering i en bolig, hjælp til at lære det danske sprog, uddannelse og job er blot nogle af de mange opgaver, der skal løses i jobcenterets nye integrationsteam. Gruppen er siden starten af 2015 vokset fra en enkelt medarbejder til otte fuldtidsansatte og to deltidsansatte.

Alle medarbejdere i integrationsteamet har definerede opgaver og ansvarsområder knyttet specifikt på funktionen. F.eks. har jobkonsulenten ansvar for de mere beskæftigelsesrettede tiltag og samarbejdet med virksomheder, mens medarbejdere i modtagelsen af flygtninge forbereder og forestår etablering af en bolig. Målet er at gøre integrationsprocessen endnu mere sammenhængende og det seneste initiativ er familiekoordinatoren, som kommer til at være i kontakt med alle flygtningefamilier.

Teamet består af

Forrest fra venstre: Susanne Damgaard Kisbye , jobcentermedarbejder, Nadia Duric, virksomhedskonsulent, integration, Kåre Bøjesen, integrationsmedarbejder/modtagelsen. I midten fra venstre: Søren Ole Larsen, virksomhedskonsulent Jobcenter Furesø, Tom Juul Browne, integrationskonsulent/sagsbehandler, Lene Frisch Larsen, familiekonsulent for flygtningeområdet. Bagerst fra venstre: Marianne Lyng, integrationskoordinator for frivillige og flygtninge og Tine Hamann Christensen, integrationskonsulent/sagsbehandler. Derudover er Karen Adler-Nissen tilknyttet teamet i en koordinerende funktion som analysekonsulent for Integration og Beskæftigelse.

Kontakt os

Integrationsteamet holder til i Jobcenter Furesø på Hvedemarken 3-5 i Farum, men kommer også gerne ud i centrene og beskriver integrationsprocessens praksis. De vil altid gerne svare på spørgsmål på fællesmailen integration@furesoe.dk.

Sidst opdateret 27. juli 2018

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen