Topbillede til fanebladet borger

Frivillig indsats for flygtninge

integrationsbillede af hænder

Sådan kan man hjælpe

At være frivillig borger giver mulighed for et afslappet samvær, som ofte skaber rum for venskab på tværs af kulturer. Som frivillig vil man kunne tilbyde forskellige former for støtte i hverdagen. Det er op til den enkelte at beslutte, hvilke indsatser man ønsker at bidrage med.

Hvem hjælper flygtningene i Furesø?
Udover Furesø Kommune er der mange frivillige netværkspersoner og mentorer, som hjælper. Når nye flygtninge ankommer til kommunen, spørger kommunens sagsbehandlere, om frivillige fra Røde Kors må henvende sig til dem. Langt de fleste takker ja til, at frivillige Furesøborgere via Røde Kors må tage kontakt til dem og invitere dem til at deltage i sociale aktiviteter. De sociale aktiviteter foregår efter, at flygtningen har været til danskundervisning, i praktik eller på job/uddannelse. Mødet med frivillige borgere giver flygtningene mulighed for at lære om livet i Furesø  og mulighed for at skabe nye relationer i lokalsamfundet. 

For eksempel:

Netværksfamilie: Som frivillig netværksfamilie kan du/I være med til at besvare nogle af disse spørgsmål og hjælpe en flygtninge(familie) med at finde sig til rette i det nye lokalområde. Du bliver koblet sammen med en familie, som du følger og får mulighed for at knytte et tæt og mere personligt bånd til. 

Netværksperson: Det er godt at kende nogen, der har prøvet det, som man selv skal i gang med. Fx med kendskab til det danske jobmarkedet eller har erfaring med at ansætte medarbejdere og derfor ved, hvordan en ansøgning skal skrues sammen, og hvad der virker i en jobsamtale.

Frivillige fra Røde Kors har en Cafe på det gamle plejehjem Søndersø en gang om ugen. Og der er altid mulighed for at oprette andre initiativer. Fx at lave nørkleaftener eller hjælpe med at lære flygtninge at cykle. Kun fantasien sætter grænser.

Du kan tilmelde dig direkte som frivillig hos Røde Kors. Det gøres via følgende link: Bliv-frivillig/flygtninge-og-indvandrere

Donationer til flygtninge

Har du møbler og cykler mv., som du vil donere til Furesøs flygtninge? Vi får allerede mange donationer til vores flygtninge - det er meget glædeligt. Der er i øjeblikket indsamlet tilstrækkeligt med tøj, men der er stor efterspørgsel på møbler og cykler mv. Du kan aflevere dine donationer på det gamle posthus i Værløse på Bymidten 70. Der er åbent hver onsdag i de ulige uger kl. 19.30-20.30.

Kontakt Furesø Jobcenter på jobcenter@furesoe.dk eller Integrationsteamet på integration@furesoe.dk for yderligere information.

Midlertidig privat indkvartering af flygtninge: Der søger både lejligheder, værelser og huse, og efterlyser også private, der i en periode vil udleje deres bolig eller dele af den. Læs mere om bolighjælp til flygtninge

Vi bestræber os på at holde svarene korte og klare. Det betyder, at der kan være detaljer eller nuancer, som svarene ikke belyser. Spørgsmålene/svarene afspejler mange af de spørgsmål, der er blevet rejst. Der vil løbende komme nye spørgsmål og svar.


Sidst opdateret 27. juli 2018

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen

Relevante links