Topbillede til fanebladet borger

Flygtninge til kommunen

Når en flygtning får opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, bliver vedkommende visiteret til kommunen. Flygtning har inden de ankommer til kommunen opholdt sig på et asylcenter. Udlændingestyrelsen giver kommunen besked 30 dage før en flygtning ankommer, så kommunen kan forberede sig mest muligt.

Her foretages et besøg på asylcentret, hvis det ligger tæt på Furesø eller ved telefoninterview med tolk. Her afklares kompetencer, baggrund og interesser. Furesø modtager mellem 1-5 flygtninge om måneden. Flygtninge er mennesker, der er flygtet fra deres hjem på grund af krig, fare eller andre uroligheder. Den mest udbredte definition på, hvad en flygtning er, stammer fra FN’s flygtningekonvention. Ifølge den er man flygtning, hvis man er forfulgt og ikke kan føle sig tryg i sit hjemland på grund af:

  • race
  • religion
  • nationalitet
  • politiske holdninger
  • at man tilhører en særlig gruppe i samfundet
  • krig

Flygtninge er en meget sammensat gruppe. De har vidt forskellige baggrunde til at flygte og har forskellige udfordringer. Flygtninge har alle en dagligdag, de skal passe og glæder sig til at få et hjem. De får ydelser, der nogenlunde svarer til SU - men ellers skal de klare sig selv med husleje, mad, transport osv.. 

Hvorfor stiger antallet af flygtninge til Furesø Kommune?
Lige nu oplever verden en flygtningestrøm, man ikke har set siden 2. verdenskrig. I Danmark oplever vi et flygtninge-antal, som vi ikke har set siden krigen i Jugoslavien. Mange af flygtningene kommer fra Syrien og Eritrea. I 2017 vil Furesø Kommune modtage i alt 18 flygtninge (april 2017).

Hvilken nationalitet har Furesøs nye flygtninge?
9,4 % af borgere i Furesø er af anden etnisk baggrund end dansk. De tre største flygtningegrupper er fra Syrien, Eritrea og Somalia.

Hvem er flygtningene – uddannelse, køn, baggrund, familiesammenføring?
Det er oftest enlige yngre mænd, da flugten er en risikofyldt affære. Mændene rejser i forvejen, og får efterfølgende familien op ad mere sikre veje. Nogle er veluddannede og andre (særligt de helt unge) har ingen uddannelsesbaggrund udover almindelig skolegang (svarende til folkeskolen). De flygtninge, kommune har nu, taler fortrinsvist arabisk. Nogle af dem taler engelsk, og flere af dem kan allerede begå sig på dansk.

En flygtning, der har fået opholdstilladelse i Danmark kan også søge om familiesammenføring. Det er Udlændingestyrelsen, der foretager sagsbehandling af familiesammenføringen og hvis der opfyldes alle krav, kan familien blive sammenført efter ca. 6-12- måneder. Familierådgivningen i Furesø Kommune er tovholder på de hjælpeforanstaltninger, der iværksættes og løbende vurderer barnet/den unge trivsel.

Det er primært de herboende familiers ansvar at tage sig af den kommende familie. Forløbet er en del af sagsbehandlingstiden som en del af integrationsprogrammet.

Hvem betaler for flygtningene?
Det er både kommunen og staten der betaler for flygtningene. Kommunen får forskellige tilskud fra staten til dækning af udgifter til eks. danskundervisning, men tilskuddene dækker ikke alle kommunens udgifter, så kommunen har også udgifter forbundet med flygtningene. Derfor er der også stor fokus på, at få flygtningene godt integreret og støtte dem, så de kan komme i beskæftigelse.

Vi bestræber os på at holde svarene korte og klare. Det betyder, at der kan være detaljer eller nuancer, som svarene ikke belyser. Spørgsmålene/svarene afspejler mange af de spørgsmål, der er blevet rejst. Der vil løbende komme nye spørgsmål og svar.

Sidst opdateret 27. juli 2018

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen