Topbillede til fanebladet borger

Flygtninge i job

integrationsbillede af hænder

Integrationen på arbejdsmarkedet

Flygtninge skal hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet og blive selvforsøgende. Flygtninge ønsker også selv at bruge evner og talent til at skabe en bedre fremtid for sig selv og de nærmeste – de er vant til at arbejde.

Furesø har tre overordnede mål for integrationsindsatsen

  • at flygtninge kommer i beskæftigelse, kan tjene egne penge og forsøge sig selv og sin familie.
  • at skabe aktive medborgere, som vil deltage aktivt i det lokalsamfund, de er en del af.
  • at have ressourcestærke børn og unge, der klarer sig på lige fod med danske børn.

Furesø har sammen med den lokale Industriforening og den lokale Erhvervsforening okt. 2016 underskrevet en to årig partnerskabsaftale (2017-2018) om at skabe flere arbejdspladser i Furesø– her med et særligt fokus på flygtninge. Og som kvittering har kommunen sænket dækningsafgiften med 1 promille. Vi har allerede lavet faste partnerskabsaftaler med virksomheder, hvor flygtninge løbende kommer i praktik, sprogpraktik og løntilskud, så vi i fællesskab aktivt vil arbejde for at fremme et fleksibelt arbejdsmarked, hvor udbud og efterspørgsel af arbejdskraft matcher.

Flygtninge, som ikke direkte er parate til at gå i job eller starte på en uddannelse, skal også deltage i en virksomhedsrettet indsats på arbejdsmarkedet. Det kan være i form af sprogpraktik eller fokus på kompetenceudvikling. Ingen flygtninge må gå ledige hvis de har de nødvendige ressourcer og skal altid være i et forløb, der fører til beskæftigelse eller til bedre integration.

Er din virksomhed interesseret i en flygtning? Kontakt gerne vores Integrationskonsulent Søren Ole Larsen sola@furesoe.dk for nærmere info eller hvis din virksomhed er interesseret i at beskæftige en flygtninge.

Vi bestræber os på at holde svarene korte og klare. Det betyder, at der kan være detaljer eller nuancer, som svarene ikke belyser. Spørgsmålene/svarene afspejler mange af de spørgsmål, der er blevet rejst. Der vil løbende komme nye spørgsmål og svar.

Sidst opdateret 27. juli 2018

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen