Topbillede til fanebladet borger

Bydelsmødre i Furesø

Bliv bydelsmor
Bydelsmødre - Foto: Trygfonden
Grundtanken i Bydelsmødreprojektet er, at mødre på mange måder er nøglen til hele familiens sociale og kulturelle integrationsproces.

Kvinder er nøglen til bedre integration

Bydelsmødre bringer håb og skaber forandring i kvinders liv

Bydelsmødre er kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, som gør en frivillig indsats i deres lokalområde for at hjælpe andre kvinder, der er startet forfra i et nyt land.

Det kan være for kvinder, som lever isoleret, som ikke ved meget om det samfund, de lever i, som har udfordringer med det danske sprog eller mangler et netværk.

Bydelsmoren hjælper kvinder videre ved at lytte og styrke kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie.

Projektet er tilknyttet Bydelsmødrenes Landsorganisation, som støtter udbredelsen af Bydelsmødrekonceptet og skaber netværk i hele landet. www.bydelsmor.dk

Hjælp til selvhjælp

Bydelsmødrene lytter og viser muligheder for at hjælpe kvinden til at træffe de beslutninger, der er rigtige for hende. Kvinderne støttes i selv at kunne løse deres problemer og styrker deres selvtillid. Indsatsen kan beskrives som hjælp til selvhjælp.

”Jeg siger altid til kvinden: første gang vil jeg gerne gå med dig, anden gang sidder jeg ved siden af og hjælper dig og tredje gang, så gør du det selv. Jeg fortæller hende, at en kvinde skal kunne stå på sine egne to ben”.
Serife, Bydelsmor

Hvad kan Bydelsmødre?

Bydelsmødrene kan noget helt unikt. De har øje for og tør skabe kontakt til isolerede eller sårbare kvinder. Bydelsmødrene kan etablere tillidsfulde og ligeværdige samtaler med kvinder, som andre har svært ved at nå, fordi de kan bruge deres modersmål, fordi de selv har erfaring med at være ny i Danmark, og fordi de selv bor i lokalområdet. De opsøger kvinder i deres lokalområde, i gården, i vaskeriet, i indkøbscenteret, på legepladsen, i opgangen og mange andre steder.

”Jeg har hjulpet en kvinde, der er alene med 4 børn, til at slippe frygten for at lade sine børn deltage i sociale aktiviteter i og uden for skolen som f.eks. lejrskoler og fødselsdage. Moren selv deltager nu også aktivt i f.eks. forældremøder".
Nasra, Bydelsmor


"Jeg har hjulpet mange kvinder med at få NEM-ID. Jeg har været på kommunen med kvinder for at tolke. Hjælpe med at melde kvinder ledige, og hjælpe med at forklare hvilke rettigheder de har. Jeg har hjulpet en kvinde med at ringe til pladsanvisningen”.
Bouchra, Bydelsmor

Bydelsmødrene bruger tre metoder

På Bydelsmødrenes grunduddannelse bliver Bydelsmødrene øvet i at støtte andre kvinder, så de får den viden, de har brug for til at kunne hjælpe sig selv videre. Bydelsmødrene gør primært brug af tre metoder.

  • Samtale
    Bydelsmødrene mødes med og taler med kvinder om emner, der er relevante for den kvinde, de besøger. De videregiver eller opsøger viden, som kvinden kan bruge til at komme videre i sit liv.
  • Brobygning
    Bydelsmødrene bygger bro mellem kvinderne og lokalsamfundet, fx videregiver Bydelsmødrene viden om kommunens tilbud, foreningslivet, lokale organisationer. Hvis der er behov, følger Bydelsmoderen kvinden til det sted hun har brug for at finde.
  • Netværk
    Bydelsmødrene støtter fx kvinderne i at deltage i forskellige arrangementer, så kvinderne har mulighed for at møde andre og udveksle erfaringer og viden.

Læs mere om hvordan man bliver bydelsmor

Bydelsmødrene hjælper også sig selv

Bydelsmødrene får også selv meget ud af at uddanne sig til Bydelsmor. Bydelsmødrene får generelt bedre selvtillid og bliver mere motiverede. De forbedrer deres sprogkundskaber, deres viden om det danske samfund, og de får en større oplevelse af at høre til.
Derudover oplever Bydelsmødrene, at de tilegner sig mange faglige kompetencer under uddannelsen, og de ser en stor værdi og anerkendelse ved identiteten som Bydelsmor.

” Jeg har udviklet mig meget igennem mit arbejde som Bydelsmor. Da jeg blev Bydelsmor fik jeg et helt nyt netværk og ny viden om sundhed, opdragelse og kulturforskelle. Den nye viden har givet mig nogle helt nye muligheder for at være borger i samfundet og mor derhjemme. Jeg ved fx, hvordan jeg bedre kan hjælpe mine børn med skolen og jeg forstår bedre den danske kultur. Jeg vil gerne give den viden videre! Jeg bliver glad, når jeg tænker på, hvad der er sket, efter jeg blev Bydelsmor".
Saleha, Bydelsmor

Sidst opdateret 12. juli 2017

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen