Topbillede til fanebladet borger

Økonomisk støtte

Billede af lang bon
Her finder du information om merudgifter ved handicap, helbredstillæg og pension.

Pension og helbredstillæg

Du kan læse nærmere om pension, helbredstillæg mm her.

Merudgift ved handicap

Der ydes i visse tilfælde hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse for personer i alderen 18-65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Merudgiften skal være en direkte følge af den nedsatte funktionsevne og egenbetalingen skal udgøre mindst 6.000 kr. pr. år svarende til 500 kr. pr. måned.

Du kan læse nærmere på www.borger.dk og i Furesø kommunes kvalitetsstandarder s. 16

Sidst opdateret 31. maj 2017

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Skriv til os via Digital Post

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Find Visitationen på Krak