Topbillede til fanebladet borger

Ledsagelse

To mænd ved pc
Her kan du læse om mulighed for ledsagelse til aktiviteter udenfor hjemmet.

Voksne personer under 67 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, f.eks. kørestolsbrugere, svagtseende, blinde og psykisk udviklingshæmmede, kan få ledsagelse til aktiviteter uden for hjemmet med max. 15 timer om måneden. Du kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder.

Der kan ydes tilskud til dækning af udgifter til ledsagerens befordring efter ansøgning. Borgere med handicap, der har behov for en ledsager, er fritaget for dobbeltudgift til indgang/billet ved arrangementer i kommunens fritids- og idrætsanlæg.

 

Er du allerede bruger af ordningen, når du fylder 67 år, kan du forblive i ordningen

Ledsageordningen kan ikke bevilges, hvis funktionsnedsættelsen skyldes sindslidelse eller sociale årsager.

 

Du kan læse mere om ledsageordning på www.borger.dk  og i Furesø kommunes kvalitetsstandard s. 13

Sidst opdateret 31. maj 2017

Kontakt

Voksenhandicap

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)