Topbillede til fanebladet borger

Handicapbil

Mand stiger ind i bil
Her kan du finde information om betingelser og hvilken støtte, der kan søges, ved køb af en handicapbil.

Betingelser

Du kan søge om støtte til køb af bil efter servicelovens §114, hvis du har en varig nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør muligheder for:

  • At fastholde arbejde uden brug af bil eller
  • At gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller
  • At have aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører betydeligt behov for kørsel med bil.

I forbindelse med vurderingen vil der blive set på din evne til at færdes uden brug af egen bil, og om dit kørselsbehov kan dækkes af andre transportmuligheder f.eks. handicapkørsel, elkøretøj, patientbefordring eller lignende.

Støtte og tilskud

Du kan søge om:

  • Støtte til køb af handicapbil
  • Tilskud til særlig indretning i bil
  • Tilskud til særlig indretning
  • Fritagelse for betaling af grøn ejerafgift/vægtafgift
  • Tilskud til kørekort.

Opfylder du betingelserne for støtte til køb af bil, ydes der et lån svarende til den billigst egnede bil, hvoraf minimum halvdelen skal betales over 6 år.

Herudover ydes der tilskud til særlig indretning, hvis indretningen er fundet nødvendig.

Du kan læse nærmere på www.borger.dk

Sidst opdateret 19. januar 2019

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Skriv til os via Digital Post

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Find Visitationen på Krak