Topbillede til fanebladet borger

Undervisningstilbud til borgere med fysisk/psykisk handicap

Klasseundervisning
Furesø Kommune tilbyder undervisning til borgere med fysisk eller psykisk handicap. Herunder ungdomsuddannelse og kompenserende specialundervisning.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Loven giver mulighed for individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte.

Nyttige links:
www.uu-sjaelsoe.dk 
www.ug.dk

Kompenserende specialundervisning

Specialundervisning for voksne er et tilbud, der er målrettet personer, der som følge af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.

For kompenserende specialundervisning skal du henvende dig til en handicaprådgiver i Voksenhandicapafdelingen.

Du kan få yderligere oplysninger på www.borger.dk eller i Furesø Kommunes kvalitetsstandard

Sidst opdateret 12. maj 2015

Kontakt

Voksenhandicap

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)