Topbillede til fanebladet borger

Beskyttet beskæftigelse

Energirenovering
Beskyttet beskæftigelse er en mulighed for Personer mellem 18-65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte sig af andre tilbud.

Furesø kommune har forskellige tilbud. Hvis der er et tilbud i kommunen, som passer, vil du få dette tilbudt. Du skal kontakte sagsbehandler i Voksenhandicap for nærmere oplysninger om, hvilke muligheder der er i din konkrete situation.

I kvalitetsstandarder for Voksenhandicap kan du læse nærmere om §103 på side 18.

Sidst opdateret 12. juni 2014

Kontakt

Voksenhandicap

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)