Topbillede til fanebladet borger

Ældre- og handicapegnede boliger

Grønt tag
Hvis du ikke længere kan klare dig i din nuværende bolig, kan en ældre- og handicapegnet bolig være løsningen. Det hjælper Voksenhandicap i Furesø Kommune dig med at få undersøgt.

Individuel helhedsvurdering

I Furesø Kommune visiterer vi dig til ældre- og handicapegnede boliger ud fra en individuel helhedsvurdering af dit aktuelle behov. Boligerne tildeles ikke efter anciennitet, men ud fra en konkret vurdering af, hvilken ansøger der på det givne tidspunkt har det største behov.

For at blive godkendt skal du opfylde følgende betingelser:

         Du er ikke længere i stand til at bo i din nuværende bolig pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og har derfor behov for en bolig med særlig indretning og/eller placering.

         En visiteret bolig afhjælper og forbedrer i væsentlig grad din samlede situation.

         En visiteret bolig er et tilstrækkeligt tilbud, kombineret med øvrige hjælpemuligheder.

         Din situation kan ikke afhjælpes med øget hjælp og/eller boligændringer i din nuværende bolig.

At din nuværende bolig og/eller have er for stor og uoverkommelig, er således ikke i sig selv tilstrækkeligt til at blive godkendt.

Hvordan søger jeg?

Du søger ved at kontakte Team Bolig, jf. kontaktoplysningerne til højre.

Hvor kan jeg bo?

I linket herunder kan du læse om Furesø Kommunes ældre- og handicapegnede boliger. Hvis du ønsker at flytte i ældre- og handicapegnet bolig i en anden kommune, sker dette også ved at kontakte Team Bolig i Furesø Kommune. Bliver du godkendt, sender vi din ansøgning videre til den ønskede kommune, som efterfølgende skriftligt giver dig besked.Sidst opdateret 16. maj 2017

Kontakt

Team Bolig

Stiager 2
3500 Værløse

E-mail: teambolig@furesoe.dk

Tlf.: 7235 4000


Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbnings- og telefontider: 

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 14.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.00

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.