Topbillede til fanebladet borger

Seniorboliger

Postkasse, der hænger på hvidt hegn
Hvis du er folkepensionist og har varige helbredsproblemer, der gør det vanskeligt fortsat at bo i din nuværende bolig, kan en seniorbolig være løsningen.

Forudsætningerne for at blive godkendt til en seniorbolig er, at

  • du er folkepensionist
  • du eller et af dine børn/børnebørn bor i Furesø Kommune
  • du har varige helbredsproblemer, der gør det vanskeligt at bo i din nuværende bolig
  • dine helbredsproblemer er lægeligt dokumenteret, og du vedlægger denne dokumentation, når du sender din seniorboligansøgning til os.

Hvordan søger jeg?

Indledningsvis kontakter du Team Bolig i Furesø Kommune - se kontaktboksen i højre side. Dernæst modtager du et ansøgningsskema, som du udfylder og returnerer til Team Bolig inkl. de nødvendige lægelige dokumenter.

Når vi har modtaget din ansøgning, foretager vi en konkret vurdering af dit behov for en seniorbolig, herunder om den er mere egnet til dig end din nuværende bolig. Du får svar fra os så hurtigt som muligt og typisk inden for 4 uger.

Hvor kan jeg bo?

Furesø Kommune har indgået aftale med en række almene boligorganisationer i kommunen. Aftalen hjælper med at løse påtrængende boligsociale opgaver i kommunen ved at give kommunen ret til at anvise boligsøgende til udvalgte seniorboliger. Disse er generelt "ældrevenligt" indrettet med gode og nemme adgangsforhold, i trygge omgivelser, tæt på bykernen og offentlig transport.

Vi råder over et meget begrænset antal seniorboliger. Derfor opfordrer vi dig til også at blive skrevet på venteliste hos de almindelige boligorganisationer i Furesø Kommune.

Adresser på seniorboliger:

Vejgårdspark (Boligselskabet Farumsødal)

15 stk., 2 rum/54 m2

Hesselbækpark (Boligselskabet Farumsødal)

2 stk., 1 rum/38,8 m2

22 stk., 2-3 rum/53,1-85,8 m2

Æblelunden (Boligselskabet Farumsødal)

23 stk. 2 rumsboliger (58,1-63,6m2)

7 stk. 3 rumsboliger (82,2m2)

Akaciepark (Boligselskabet Farumsødal)

17 stk., 2 rum/63,3 m2

7 stk., 3 rum/83,2 m2

Fredtofteparken (Boligselskabet Farumsødal)

17 stk., 2 rum/53,2-86,9 m2

17 stk., 3 rum/84,7-105 m2

13 stk., 4 rum/105,5-110,2 m2

Lillevangspark 16-80 (Boligselskabet Farumsødal)

6 stk., 2 rum/72,0 m2

12 stk., 3 rum/84,6 m2

Hvad koster en seniorbolig?

Vi henviser til boligselskabernes hjemmeside, hvis du vil se priser på husleje, indskud m.v.

Sidst opdateret 10. november 2016

Kontakt

Team Bolig

Stiager 2
3500 Værløse

E-mail: teambolig@furesoe.dk

Tlf.: 7235 5641 og 7235 4069


Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbnings- og telefontider: 

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 14.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.00

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.