Topbillede til fanebladet borger

Boligorganisationerne og Energien

Møde om Energibesparelser ved indregulering af varmeforsyningen i boligforeninger den 13. juni 2017.

Ved de seneste energigennemgange har det vist sig, at der er et potentiale for energibesparelser og økonomiske besparelser ved at indregulere varmeanlæg mere præcist. Det handlede dette møde om, hvor driftspersonale, inspektører i forretningsførerselskaber og organisationsbestyrelsesmedlemmer fra boligforeningerne deltog.

Lene W. Hartmann og Don Krusager, Furesø Kommune bød velkommen, og herefter var der interessante oplæg ved Bedrebolig rådgiver og EMO-konsulent  Janus Hendrichsen, EnergiTjenesten, formand for Værløse Varmeværk Mogens Christensen og energirådgiver Asger Lakmann Nielsen, HMN.
spørgsmålene og den efterfølgende debat var interessante, og viste at emnet optog deltagerne, der fik god inspiration med hjem.

Se PowerPoint præsentationerne herunder:

Sidst opdateret 21. juni 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.