Topbillede til fanebladet borger

Boliger på vej

Boliger på vej Kortudsnit
Frem til 2024 bliver der opført omkring 1.700 nye boliger i Furesø Kommune. Flere af boligerne står allerede klar.

I Furesø bygges der boliger for især at tiltrække unge børnefamilier, der måske mener, det er for dyrt og for trangt at bo i København. Samtidig bygges der ældreegnede boliger til seniorerne, så de eksisterende parcelhuse kan overtages af yngre familier og medvirke til et generationsskifte i parcelhusområderne.

De nye boliger er en udbygning af arealerne omkring den gamle Farum Kaserne, bydelen Laanshøj og den såkaldte Sydlejren ved den nedlagte flyvestation i Værløse.

Oversigt over, hvor 1700 nye boliger placeres i Furesø

En række af de 1700 boliger er egnede for seniorer. Byrådet har en målsætning om 200 senioregnede boliger, hvilket er ved at være nået.

En liste med alle boliger til seniorer samt en status på målsætningen kan findes her.

Heftig aktivitet på Flyvestation Værløse

I oktober 2013 overgik Flyvestation Værløse officielt fra Forsvarsministeriet til de nye ejere.

  • Naturstyrelsen overtog flyvestationens naturområder.
  • Kulturstyrelsen overtog to store hangarer og operationsbygningerne i den nordlige del af flyvestationen, der kan anvendes til kultur- og udstillingsfaciliteter.
  • Det statslige ejendomsselskab, Freja ejendomme, overtog området omkring Sydlejren, som kan udvikles med 430 nye boliger og et erhvervsområde med nye arbejdspladser.

Kommunen vil indgå i et tæt samarbejde med Freja om byudviklingen mod syd, og arbejdet vil tage udgangspunkt i borgernes visioner fra den såkaldte masterplanskitse fra 2007. Offentligheden er samtidig sikret adgang til det store grønne areal omkring startbanen.

 

Sidst opdateret 19. februar 2019

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen