Topbillede til fanebladet borger

Adresseoplysning

Postkasse, der hænger på hvidt hegn
Hvis du ønsker at få oplyst en adresse på en anden person

Hvis du ønsker at få oplyst en adresse på en anden person

Du kan som borger og virksomhed få adresseoplysninger m.m. om andre personer.

De oplysninger, du umiddelbart kan få, er aktuelle navne- og adresseoplysninger. Dog ikke hvis personen har navne- og adressebeskyttelse.

Du kan også få oplyst om personen er død, rejst til udlandet eller umyndig.

Hvad skal du oplyse?

Når du henvender dig, skal du oplyse personens navn, tidligere adresse, personnummer eller fødselsdag. Du kan ikke spørge på adressen alene, du skal mindst have to af ovennævnte oplysninger.

Som minimum skal du oplyse

  • navn og fødselsdato
  • navn og tidligere adresse
  • navn og CPR-nummer

Du kan læse mere og bestille adresse-oplysninger på borger.dk

Sidst opdateret 22. juni 2015