Topbillede til fanebladet borger

Varmepumper

Vis hensyn

Hvis du vil etablere en varmepumpe på din ejendom skal du være opmærksom på, at selv ”støjsvage” varmepumper kan være til stor gene for dine naboer, især i de kolde måneder hvor de kører ofte og i længere tid ad gangen og kan opleves som støjende. Derfor bør du placere pumpen et sted på dit hus, skur eller garage, der ikke er tæt på skel til dine naboer.

Støjgrænser

Der findes ikke præcise krav til støj fra varmepumper, men i tilfælde af klager over støj fra en varmepumpe, kan kommunen give påbud efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven om nedbringelse af støjen. I så fald vil kommunen fastlægge en støjgrænse på 35 dB(A) ved skel til naboen, hvilket svarer til det tilladte støjniveau om natten fra virksomheder i boligområder for åben og lav boligbebyggelse.

Kontrollér inden køb

Inden køb bør du derfor sikre dig, at der er tale om en støjsvag varmepumpe. Dernæst bør du spørge forhandleren om kildestyrken for støjen fra pumpen, og om den kan overholde 35 dB(A) i de relevante afstande til naboerne.

Sidst opdateret 16. september 2013

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen