Topbillede til fanebladet borger

Klimaprojekt i Søndergårdskvarteret

Furesø Kommune og NOVAFOS samarbejder om at klimasikre boligområdet nord for Søndersø omkring Søndergårdsvej, Søndersø Park og Søndersøvej. Området er udpeget som den første prioritet i kommunens klimatilpasningsplan.

Grøn løsning på Søndergårdsvej

Furesø Kommune og NOVAFOS (forsyningen) samarbejder om at skybrudssikre Søndergårdskvarteret -villakvarteret nord for Søndersø. Projektets formål er, at undgå at huse bliver oversvømmet ved ekstremregn også kaldet skybrud. Vandet skal styres kontrolleret på overfladen og ledes mod Søndersø. 

Hvorfor er Søndergårdskvarteret udpeget?

I 2011 ramte et kraftigt skybrud Værløse. Furesø Kommune udarbejdede derefter en klimatilpasningsplan, som udpeger Søndergårdskvarteret som første prioritet. Prioriteringen bygger især på erfaringer med problemområdet, sat op i mod konsekvenserne af skybrudsoversvømmelser. Læs mere om baggrunden for udpegningen i klimatilpasningsplanen.

Hvad skal laves?

Helt overordnet handler det om at transportere regnvandet i den ønskede retning, så man på forsvarlig vis kan lede vandet ned i Søndersø. Der skal laves en blå/grøn vandvej i Søndergårdsvej, Den blå-grønne vandvej vil fremstå som en bred græsrabat med en lavning på midten (se billede illustrationen).  Der skal ligeledes ske tiltag med forhøjede kantsten, ændrede vejprofiler, gennemgående fortove mv. Via link nederst på siden, kan du se et overordnet kort med alle løsningerne. Derudover undersøges mulighederne for et regnbed på Enebærvej, som kan supplere klimatilpasningsprojektet. Der vil være et særligt fokus på at tænke trafiksikkerheden sammen med løsningen for Søndergårdsvej.

Hvornår sker der noget?

I løbet af de sidste 2 år har Furesø Kommune sammen med NOVAFOS analyseret mulighederne for området og i tæt dialog med grundejerforeninger og borgere fremkommet med de overordnede løsningstiltag. Nu skal projektet planlægges i detaljer. Anlægsopgaven forventes sendt i udbud i slutningen af 2018, således at tiltagene kan anlægges i starten af 2019.

Hvornår kan du høre mere om projektet?

Furesø Kommune laver løbende inddragelse med de relevante borgere. I forbindelse med detailplanlægningen, vil de borgere som er "naboer" til løsningerne blive kontaktet, og til foråret vil der blive "åben café" i området, hvor alle kan komme forbi og høre mere om projektet. Invitation til dette følger.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at henvende dig til Center for By og Miljø for at høre mere om projektet. Du kan også kontakte din grundejerforening i området. Grundejerforeningerne Ved Søndersø, Søndergårds Villaby og Jomfrubakken-Søndersø Park som alle løbende bliver orienteret om projektet.


Ofte stillede spørgsmål

Hvad er skybrud?
Svar: Når det regner så kraftigt at kloaksystemet ikke længere kan indeholde mere vand. Regnvandet vil derefter løbe op på overfladen og igennem veje, haver og folks huse for at følge det laveste punkt. Kloaksystemet er dimensioneret så det kan indeholde vand op til en regnhændelse, der statistisk set vil forekomme hvert 10. år.

Hvad betyder fælleskloak og separat kloak?
Svar: En fælleskloak håndterer både det spildevand som kommer fra husholdningerne og det regnvand som falder på vejene. Separat kloak har to kloakledninger. En til regnvand og en til spildevand. Søndergårdskvarteret er fælleskloakeret, så når vandet løber op af kloakken er regnvandet blandet med det snavsede spildevand -såkaldt opspædet spildevand.

 

Sidst opdateret 21. marts 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenRelevante links