Topbillede til fanebladet borger

Hvorfor selv håndtere regnvand?

I de seneste år, er der kommet kraftigere regnskyl, som har givet oversvømmelser i kældre, på veje og langs vandløb. Når der kommer store skybrud kan kloakkerne ikke nå at aflede alt regnen, og derfor stuver det op over terræn, hvor det giver problemer.

Disse problemer kan undgås, ved at lede regnvand udenom kloakken.

Fordele ved at lede regnvand udenom kloakken

  • Du kan få tilbagebetalt op til 21.000 kr. hvis du afskære alt regnvand fra kloakken, og bor i fælleskloakeret område.
  • Mindre risiko for at urenset spildevand løber direkte ud i vandløb og søer ved store skybrud.
  • Der dannes mere grundvand lokalt.
  • Du kan skabe flere små vandhuller.
  • Du kan spare på drikkevandet og bruge regnvand til toiletskyl og tøjvask.
Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links