Topbillede til fanebladet borger

Specielt for villaolietanke

En villaolietank er en olietank, der bruges til opvarmning af privat bolig, og som er mindre end 6.000 l.

Det er vigtigt, at du som ejer af en olietank sørger for at din olietank er lovlig. Forsikringen dækker nemlig ikke spild eller udslip fra olietanken, hvis det viser sig, at tanken er ulovlig. I så fald bliver det dig, der som ejer af tanken kommer til at hæfte for oprensningen. En sådan oprensning koster i gennemsnit 400.000 kr. og kan i alvorlige tilfælde komme op på over en million kr.

Din olietank er ikke lovlig, hvis:

  • den er udstyret med et returrør mellem oliefyr og tank (et såkaldt tostrenget system),
  • den er overjordisk (f.eks. i kælder eller udendørs) og ikke har en overfyldsalarm,
  • det fastsatte sløjfningstidspunkt er overskredet (se sløjfningsterminer)

Mange ældre oliefyrsanlæg har tostrengede rørsystemer. Det vil sige, at olien føres fra olietanken til oliefyret gennem en rørstreng, mens den olie, som ikke forbruges af oliefyret, føres tilbage til tanken gennem en anden rørstreng, en såkaldt returledning. For at fjerne risikoen for brud på returledningen skal alle villatanke, der er i brug, overgå til et enstrenget rørsystem. Returledningen skal fjernes og erstattes af en flow-kontrol, en lille indretning, som modtager overskydende olie fra fyret, og opbevarer det i et lille glas.

For at forebygge uheld, hvor olietanken overfyldes, skal alle tanke, der står frit og ikke er nedgravet, forsynes med en overløbsalarm, en såkaldt fløjte. Alarmen udsender en høj fløjtetone, indtil tanken er fyldt op. På den måde kan chaufføren høre, at tanken er fyldt, og påfyldningen skal indstilles. Kravet gælder også tanke, der er opstillet indendørs.

Er du i tvivl om din olietank overholder reglerne, så kontakt din oliefyrstekniker eller skorstensfejer og få foretaget et tjek i forbindelse med det årlige besøg.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)