Topbillede til fanebladet borger

Anmeldelse og sløjfning af olietanke

Anmeldelse af ny olietank

Inden du opsætter en ny olie- eller gastank, skal det anmeldes til kommunen. Det gælder uanset om tanken er placeret i en bygning, er nedgravet eller står oven på jorden med eller uden overdækning.

Anmeldelsen skal være kommunen i hænde senest 4 uger inden arbejdet påbegyndes. For villatanke dog 14 dage før.

Anmeldelse sker via Byg og Miljø, hvor alle relevante oplysninger angives.

Du skal altid huske at få overdraget en tankattest af leverandøren. Tankattesten er din garanti for, at den købte tank er typegodkendt. Kopi af tankattesten skal sendes til kommunen.

Sløjfning af olietanke

Olietanke, benzintanke mv., som tages ud brug (sløjfes) skal meddeles via Byg og Miljø til kommunen.

Tanken sløjfes ved enten:

  • at opgrave tanken. Furesø Kommune skal kontaktes for evt. kontrol af tank og udgravning,
  • eller ved at tømme tank og rørsystem for olierester, afmontere påfyldnings- og udluftningsstudsen og afblænde tanken så påfyldning af olie ikke kan finde sted.

Kommunen tilretter BBR-data for din ejendom på baggrund af oplysninger i Byg og Miljø.

Flytning af olietanke

Nedgravede olietanke må ikke flyttes.

Overjordiske tanke må gerne flyttes - dog skal dette skriftlig meddeles kommunen, da afmontering af tanken er en sløjfning, og opstilling på et nyt sted er at betragte som nyetablering. Du skal derfor udfylde et sløjfeskema for sløjfning af tanken og et anmeldeskema for opstilling af tanken på et nyt sted.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links