Topbillede til fanebladet borger

Olietanke

Gammel olietank

Når du sløjfer din gamle olietank, skal du huske at oplyse kommunen.

Sagsbehandlingen er blevet digitaliseret og dette sikrer dig en effektiv og hurtig sagsbehandling. Byg og Miljø gør det mere enkelt at søge om tilladelse til bygge- og miljøprojekter.

Man bliver som ansøger guidet gennem processen i forhold til netop den type af bygge/miljø projekt, man er i gang med.

Fremover skal alle bygge- og miljøprojekter skal søges via Byg og Miljø. Du kan læse mere om digitale bygge- og miljøprojekter herunder eller gå direkte til Byg og Miljø. Alternativt kan du bruge dette link: www.bygogmiljoe.dk

Oplysninger om olietanke er registreret i Bygge- og Boligregistret (BBR)

Erhvervs- og Byggestyrelsen har bestemt, at alle oplysninger om olietanke skal være digitale – blandt andet for at lette fremtidige ejendomshandler.

Det betyder at din(e) nuværende olietank(e) samt olietanke, der tidligere har været i brug på din matrikel, men ikke meldt sløjfet til kommunen, fremgår af BBR. 

Det er en god idé, at du tjekker status på dine olietankoplysninger i kommunens BBR på www.OIS.dk. Hvis du her finder oplysninger om en olietank, som du ikke længere bruger, eller som er fjernet fra din matrikel, kan du selv melde den sløjfet via www.bygogmiljoe.dk. Du modtager en kvittering og en opdateret BBR-Ejermeddelelse, når vi har modtaget dine oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller olietanke generelt, kan du finde hjælp på denne og de følgende sider eller kontakte Miljøafdelingen.

Anmeldelse og sløjfning af olietanke

Her kan du læse om, hvordan du skal sløjfe din olietank, samt hvordan du skal anmelde opsætning af en ny olietank eller flytning af den gamle olietank (kun tilladt for overjordiske tanke).

Sløjfningsterminer

Her kan du læse om, hvornår du skal sløjfe din olietank.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.