Topbillede til fanebladet borger

Nabostøj

Hvad kan jeg selv gøre, hvis naboen støjer?


Er du generet af nabostøj, er det bedst, at du selv forsøger at løse det sammen med støjforureneren. I må forsøge at tale jer til rette om problemet, da der ikke findes en fast grænse for, hvor meget naboer har lov til at støje.

Hvad kan jeg ellers gøre - hvis jeg bor i etageejendom?

Bor du i en etageejendom, kan du:

  • undersøge, om I har en form for husorden, du kan holde dig til, inden du kontakter støjforureneren
  • kontakte jeres udlejer eller ejeren af ejendommen
  • hvis I har en boligforening, kontakte foreningens bestyrelse.

Hvad kan jeg ellers gøre - hvis jeg bor i et parcelhuskvarter?

Bor du i et parcelhuskvarter, vil I typisk have en grundejerforening, du kan henvende dig til. Mange grundejerforeninger har bestemmelser om støj i deres vedtægter.

Hvad kan jeg ellers gøre - ved akut støj?

Akut og meget voldsom støjforurening, f.eks. fra husspektakler, høj musik i fri luft eller for åbne vinduer, kan du melde til politiet.

Hvad kan jeg ellers gøre - ved vedvarende støj?

Ønsker du at klage over vedvarende støjgener fra f.eks. virksomheder, skal du kontakte Natur og Miljø. Det er nemlig kommunen, der fører tilsyn med miljøet.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)