Topbillede til fanebladet borger

Hunde og naboer

Schäferhund

Lov om hunde ("Hundeloven") bestemmer, at en hund ikke må forstyrre de omkringboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden. Klage kan rettes til politiet.
Visse støjproblemer skal man dog som nabo kunne tåle, og der skal være tale om grove tilfælde før politiet har pligt til at gøre noget ved sagen.
Du kan læse mere i Dyrefondets pjecer:

  • "Hundeejer: Vis hensyn til din hund og din nabo!
  • "Hunde og naboer. Hvad siger loven, og hvordan skal den fortolkes?"


Af Dyrefondets hjemmeside fremgår bl.a. hvor du kan få de nævnte pjecer.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links