Topbillede til fanebladet borger

Hønsehold

Høns
Furesø Kommune har udarbejdet en Forskrift for hønsehold. Forskriften gælder for alle ikke-erhvervsmæssige hønsehold beliggende i byzone- og sommerhusområder. I forskriften er fastsat regler for indretning og drift af hønsehold i Furesø Kommune.

Af forskriften fremgår, at hver grundejer højst må holde 10 høns og 1 hane, dog må der fra maj til november også holdes 10 kyllinger indtil 2-3 måneders alder. Ved hold af hane, hanekyllinger eller i tilfælde af støjgener skal hønsehuset mørklægges i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 07.00. Lørdag, søndag og helligdage dog til kl. 09.00. Hønseholdet må endvidere ikke give anledning til uhygiejniske forhold eller lugtgener.

Bestemmelser i lokalplaner eller byplanvedtægter og regler i lokale grundejer, andels- eller lejerforeninger angående hønsehold gælder fortsat.
Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)