Topbillede til fanebladet borger

Kommune indkalder nye medlemmer til husleje- og beboernævn

Fugle kollektiv
Almene boligorganisationer og større lejerforeninger i Ballerup Kommune og Furesø Kommune opfordres hermed til at indstille medlemmer til Beboerklagenævnet og til Huslejenævnet.

Indstilling af medlemmer til beboerklagenævn

Almene boligorganisationer og større lejerforeninger i Ballerup Kommune og Furesø Kommune opfordres hermed til at indstille medlemmer til Beboerklagenævnet.

Ballerup Kommunalbestyrelse skal vælge 1 medlem og 1 suppleant til Beboerklagenævnet efter indstilling fra de større lejerforeninger i de to kommuner, og Furesø Byråd skal vælge 1 medlem og 1 suppleant efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunerne.

Medlemmer og suppleanter skal

• have kendskab til almene boligforhold og skal opfylde betingelserne i § 109, stk. 2 og 3, i lov om leje.
• være myndige og uberygtede.
• må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,
• deres bo må ikke være under konkursbehandling.

Ophører nogen af de nævnte betingelser med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen.

Valget gælder for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Personer, der er fyldt 65 år eller kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket. Et medlem kan udtræde efter at være fyldt 67 år.

Opmærksomheden henledes på ligestillingslovens § 10a, stk. 1, hvorefter der skal indstilles både en mand og en kvinde. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Foreningen/boligorganisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Begrundelsen skal fremgå af indstillingerne.

Indstillinger skal være indsendt til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup eller borger@balk.dk med kopi til hole@balk.dk senest den 1. november 2017.

Indstilling af medlemmer til huslejenævn 

De større udlejerforeninger og lejerforeninger i Ballerup Kommune og Furesø Kommune opfordres hermed til at indstille medlemmer til Huslejenævnet.

Ballerup Kommunalbestyrelse skal vælge 1 medlem og 1 suppleant til Hus-lejenævnet efter indstilling fra de større udlejerforeninger i de to kommuner, og Furesø Byråd skal vælge 1 medlem og 1 suppleant efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunerne.

Medlemmer og suppleanter skal

• have kendskab til almene boligforhold og skal opfylde betingelserne i § 109, stk. 2 og 3, i lov om leje.
• være myndige og uberygtede.
• må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,
• deres bo må ikke være under konkursbehandling.

Ophører nogen af de nævnte betingelser med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen.

Valget gælder for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021. Personer, der er fyldt 65 år eller kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket. Et medlem kan udtræde efter at være fyldt 67 år.

Opmærksomheden henledes på ligestillingslovens § 10a, stk. 1, hvorefter der skal indstilles både en mand og en kvinde. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Foreningen/boligorganisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Begrundelsen skal fremgå af indstillingerne.

Indstillinger skal være indsendt til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup eller borger@balk.dk med kopi til hole@balk.dk senest den 1. november 2017.


Sidst opdateret 29. september 2017

Kontakt

Husleje- og Beboerklagenævn
 
Sekretariat for Husleje- og Beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner
 
Hold-an Vej 5-7
2750 Ballerup
 
Mail: naevn@balk.dk

Tlf. 4477 1877
 
Mandag - fredag 10.00-12.00.


Center for Økonomi og Administration

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links