Topbillede til fanebladet borger

Rettigheder og pligter vedr. kortlagte arealer

Rettigheder for ejere af kortlagte grunde

Når regionen har tilstrækkelig viden om et bestemt areal, der anvendes til bolig, til at påbegynde en vurdering af, om betingelserne for en kortlægning på vidensniveau 1 eller 2 er opfyldt, skal en afgørelse træffes inden for 2 år.

Hvis en boliggrund er kortlagt på vidensniveau 2, har ejeren i visse tilfælde krav på en oprydning efter værditabsordningen.

Pligter for ejere af kortlagte grunde

Ejere af kortlagte grunde har pligt til:

  • at informere lejere og beboere om at grunden er kortlagt
  • at informere de involverede (f.eks. entreprenøren), hvis der skal graves i jorden
  • at informere køber, hvis ejendommen skal sælges
  • at sikre sig, at reglerne om bygge- og gravearbejde overholdes
  • at arealanvendelsen ikke ændres til følsomme formål uden tilladelse fra kommunen
  • at sikre at jordflytning anmeldes til kommunen.


Hvis arealet er offentligt tilgængeligt kan kommunen desuden fastsætte regler om, at det forurenede areal skal være indhegnet eller befæstet, for at undgå at folk kommer i kontakt med den forurenede jord.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)