Topbillede til fanebladet borger

Bygge- og gravearbejder på kortlagte arealer

Krav ved bygge- og gravearbejder på kortlagte arealer

Hvis man skal flytte jord fra et kortlagt areal, skal man på forhånd anmelde jordflytningen til kommunen. Al opgravet jord skal undersøges og køres til en godkendt modtager, jf. "Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland".

Hvis man skal bygge eller lave gravearbejde, skal man desuden søge kommunen om tilladelse, inden man går i gang. Dette gælder hvis grunden ligger i et område med værdifuldt grundvand eller hvis grunden bruges eller fremover skal bruges til ét af følgende formål: Bolig, institution, offentlig legeplads, sommerhusgrund eller kolonihave.

Kommunen kan stille krav om, at ejeren selv sikrer, at bygge- og gravearbejde er miljømæssigt forsvarligt. Kommunen kan f.eks. kræve, at bygherren selv laver en forureningsundersøgelse for at afklare, om byggefeltet er så forurenet, at man skal rydde op, inden man må bygge. Desuden kan kommunen stille krav om, at man rydder op eller på anden måde sikrer byggeriet og den nye anvendelse mod forureningen.

Hvis man skal i gang med at bygge eller grave på et kortlagt areal, er det en god idé at tage kontakt til kommunen tidligt i forløbet. Så undgår man at arbejdet bliver forsinket, fordi man ikke har undersøgt forholdene og dokumenteret, at der ikke er nogen risiko.

Hvis man fjerner forureningen i forbindelse med et bygge- eller gravearbejde, kan arealet tages ud af kortlægningen.

Håndtering af forurenet jord

Generelt gælder, at forurenet jord ikke må opgraves eller flyttes ud over ejendomsskellet uden anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal ske inden opgravningen finder sted. Kommunen anviser herefter jorden til rette modtager.

Vær opmærksom på, at kommunen i visse tilfælde også skal give tilladelse, før der opgraves og flyttes jord inden for ejendomsskellet.

Derfor er det altid en god idé at kontakte Furesø Kommune, inden der graves i jorden, når der skal bygges til eller om. Kommunen kan oplyse, hvilken viden der foreligger om den konkrete grund - og dermed afklare, hvilke tilladelser der skal søges om.

Selv om kommunen eller regionen ikke har oplysninger om forurening på en konkret grund, kan der alligevel være en forurening på grunden, f.eks. fra en gammel utæt olietank.

Det gælder derfor altid, at alt gravearbejde straks skal stoppes og Furesø Kommune kontaktes, hvis der konstateres en forurening af jorden.

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)