Topbillede til fanebladet borger

Nabohjælp - opsætning af skilte

Nabohjælp
I Furesø Kommune skaber vi løsninger sammen.

Nabohjælp bringer os tættere sammen og det kan nedbringe risikoen for kriminalitet og indbrud i jeres lokalområde med 25 %. Derfor arbejder vi i Furesø Kommune på, at det skal være så let som muligt at søge om tilladelse til opsætning af nabohjælpskilte.

Her kan du læse om og søge tilladelse til, opsætning af nabohjælpskilte

Opsætning af Nabohjælpsskilte

Retningslinjer for opsætning af nabohjælpsskilte:

  • Det er grundejerne/boligforeningerne, som står for alle udgifterne i forbindelse med opsætning og efterfølgende drift. Der skal være enighed i grundejerforeningen/boligforeningen og lignende inden skiltene opsættes.
  • Skiltene placeres så vidt muligt på privat grund. Er dette ikke muligt, skal der søges LER-oplysninger og gravetilladelse hos Furesø Kommune. Der skal altid søges om tilladelse hos kommunen, inden arbejde må sættes i gang.
  • Skiltene bliver placeret, så de ikke hænger til gene for de andre trafikkanter på vejen: Det vil sige over 2,3 m fra underkant af skilt til fortov og ikke nærmere end 0,5 meter til fortovskant. Skiltene må på ingen måde genere udsynet for trafikanter.  

 

Hvis der kommer berettigede klager over skiltene, fjernes på grundejers/boligforeningens regning, så snart I er blevet bekendt med klagen.

Sådan ansøger du:

Du kan sende din ansøgning via Digital Post. Vælg emnet Nabohjælpskilte og Indbrudssikring.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Dine kontakt oplysninger: navn, adresse, telefonnummer og mail adresse
  • Oplysning om alle i foreningen er enige om ansøgningen.
  • Et kort med ønsket om placering af nabohjælpskilte tegnet ind.
  • Oplysninger om, hvordan I ønsker skiltene opsat (f.eks. på egen stander eller lysmast ).  Såfremt skiltet opsættes i egen stander og på vejarealet skal du søge om yderligere gravetilladelse hos Furesø Kommune. Endvidere skal der altid søges om lednings oplysninger i LER-registeret (ledningsejer registeret) ansøg hos LER.

 

Hvordan får jeg fat i et skilt?


Nabohjælpsskilte kan købes via Det Kriminalpræventive Råd på Nabohjælps hjemmeside. Der uddeles 300 gratis skilte to gange om året. Næste uddeling sker den 2. september 2015 efter først til mølle-princippet. Normalpris: 366 kr. plus monteringsbeslag til 125 kr.

For at komme i spil til de gratis skilte skal grundejer/boligforeningen:

  • Være flere i området, der er tilmeldt Nabohjælp fra DKR og TrygFonden.
  • Have placeringen af skilte godkendt af jeres kommune
  • Have en kontaktperson i forbindelse med ansøgningenSidst opdateret 31. oktober 2017

Kontakt