Topbillede til fanebladet borger

Sammen om BedreBolig

Furesø Kommune har udviklet metoden til at gå "Sammen om BedreBolig" (BB) i fællesskab med Energistyrelsen og Energitjenesten. Metoden er afprøvet i to grupper af husejere, dengang hed det Sammen om energimodernisering. Afprøvningen har resulteret i, at vi har revideret metoden og gjort det enklere.

Du kan læse en kort version af hvad Sammen om BedreBolig går ud på her. Vi vil gerne afprøve den reviderede metode i 2 grupper/grundejerforeninger i 2015.

Ring eller skriv til Lene W. Hartmann på lwh@furesoe.dk, tel. 72 35 53 36, eller til Energitjenesten på tel. 70 333 777.


 

Afprøvning af det reviderede koncept i 2015

Vi vil gerne afprøve den reviderede metode i 2 grupper/grundejerforeninger i 2015, og derfor giver vi tilskud til en del af den rådgivningsproces, som er nødvendig for at processen fungerer:

Furesø Kommune som en del af foreningens indsats for energibesparelser tilbyde følgende:

  • 3 BedreBolig (BB) planer for tre udvalgte huse i foreningen. Det er hensigtsmæssigt, at foreningen vælger hustyper, der er repræsentative for typerne i foreningen. Det er kommunens konsulent Energitjenesten, der udarbejder BB planerne. Udarbejdelsen af de tre BB planer er uforpligtende for foreningen.

  • Præsentation af resultaterne af de 3 BB planer på et møde, hvor alle foreningens medlemmer er inviteret. Dette kunne være foreningens generalforsamling. Det er kommunens konsulent Energitjenesten, der præsenterer resultaterne og redegør for det videre forløb, hvis medlemmerne vil gå "sammen om".

  • Tilskud til rådgivningsbistand. Rådgivningsbistanden omfatter udarbejdelse af en BB-plan for hvert af de deltagende huse, udarbejdelse af løsningskatalog med prisoverslag på de energiløsninger, der er relevante for husene, udarbejdelse af fælles udbud for gruppen til entreprenører, udvælgelse af entreprenør, rådgivning ved kontraktindgåelse mellem husejer og entreprenør. Tilsyn med arbejderne kan tilkøbes. Den samlede rådgivningsbistand for processen er 90.000kr incl. moms. eller ca.3.000 kr. incl. moms pr. husstand. Med færre deltagende husstande, stiger prisen for deltagelse. Furesø Kommune betaler max. 50%, betinget af, 1.500kr/husstand eller i alt max. 45.000kr, på betingelse af, at husstandene opnår en besparelse på 3.500 kWh pr. husstand ved gennemførelse af energiforbedringer. Det skal bemærkes at tilskuddet fra energiselskaberne ved "salg" af besparelsen kan bidrage med ca. 1.000kr, afhængig af af omfanget af energibesparelser.

 

Bemærk:

Grundejerforeningen skal danne en koordinationsgruppe, der sørger for at arrangere nødvendige møder mellem de deltagende husstande, rådgiveren og entreprenøren mm.

Erfaringsmæssigt er rådgivningshonoraret på ca. 90.000 kr eks. moms, men det kommer an på det konkretet tilbud fra rådgiver. Tilsagnet til deltagelse i gruppen er derfor ca. 3000 ex. moms kr. eller 3.750 kr incl. moms, hvis der er 30 deltagere i gruppen. Dette er den enkelte deltagers forventede andel af udgifterne til den fælles rådgiver.

For den enkelte deltager i gruppen bliver gevinsten som følger:
Man får som gevinst 50 % af omkostningen til rådgiveren dækket, når man går i gang med processen. Egenbetalingen på 50 % af udgiften refunderes som gevinst, når man kan dokumentere besparelser på mindst 3.500 kWh på årsbasis, ved salg af sin energibesparelse til et forsyningsselskab. Se mere om, hvordan man søger tilskud her: http://www.energihjem.dk/tilskud-til-energirenovering/
Rådgivningen koster 3.750 kr inkl. moms, dvs. man skal selv betale 1.875 kr. inkl. moms, når man starter, men dem kan man få refunderet, når energirenoveringen er gennemført. Betingelsen er at hele processen er afsluttet i 2015.

Dvs. man skal selv betale 1.875 kr. inkl. moms, når man starter, men dem kan man få refunderet når energirenoveringen er gennemført. Betingelsen er at hele processen er afsluttet i 2015.

Sidst opdateret 25. september 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen