Topbillede til fanebladet borger

Energi og indeklima i boligafdelinger

Energigennemgange i det almene boligbyggeri. Indeklima og fugt i boliger
– få viden om emnet og hjælp til løsningerne

35 energiske deltagere blev budt velkommen af Borgmester Ole Bondo Christensen. Borgmesteren takkede for engagementet og opfordrede til at medvirke til, at boligerne i Furesø Kommune får sænket energiforbruget, og i samme forbindelse får forbedret indeklimaet.

Don Krusager, Furesø Kommune, gennemgik med udgangspunkt i en anonymiseret sag, hvilke regler og procedurer, man skal følge, hvis man som driftsansvarlig bliver opmærksom på indeklimaproblemer. Dette gav anledning til en interessant debat.

Janus Henriksen fra EnergiTjenesten, som Furesø Kommune bruger som konsulent til at foretage energigennemgange i det almene boligbyggeri, fortalte om resultatet af 10 gennemgange ud fra en indeklimavinkel. Det var blevet konstateret, at der er rum til forbedringer nogle steder, og Janus Hendrichsen beskrev med udgangspunkt i 5 cases, hvordan dette kunne gøres.

Seniorforsker Henrik Nellemose Knudsen, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, der står for den fremmeste forskning på området i Danmark, var inviteret til at fortælle om, hvordan beboerne oplevede indeklimaet før og efter renoveringer i 2 boligblokke. Resultaterne viste, at beboerne oplevede indeklimaet som væsentligt forbedret i begge tilfælde. Processen kunne være tung, men resultatet var godt. Henrik Nellemose Knudsen fortalte også om faldgruber, og hvad man skal være særlig opmærksom på, når man renovere boliger.

Efter en pause med kaffe, kage, frugt og netværk var Sustain Solutions inviteret til at informere om hvilke resultater, der var opnået ved deres anderledes finansieringsmodel for deres nyudviklede ventilationssystem, samt solceller, som blev lanceret sidste år. Oplægget ved Anders Lund Jansen fik imidlertid en forholdsvis teknisk karakter om, hvordan ventilationssystemet rent faktisk virkede.

Aftenens sidste indlæg var særdeles interessant, idet byggechef Steen Ejsing, DAB fortalte om erfaringerne fra den igangværende energirenovering hos boligafdeling Toftebo 1. Der var en status med billeder fra byggepladsen, og der var gode erfaringer at dele ud af til andre boligafdelinger, der overvejer at gå i gang.

Her var det i den efterfølgende debat især et synspunkt, at ”man skulle gå hele vejen”, når man endelig gik i gang. Projektet hos Toftebo 1 er særlig interessant, fordi afdelingen netop ”gik hele vejen” ved at lade den forventede varmebesparelse indgå i beregningerne, så udgiften til den samlede totale renovering ikke blev dyrere end en mere vedligeholdelsesorienteret renovering uden en varmebesparelse.

Dette havde også betydet, at beslutningsprocessen var blevet meget kortere, idet afdelingen ikke havde behøvet at afvente tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden.

Der var også råd til Furesø Kommune om, at det var vigtigt at følge op på energigennemgangene, f. eks. i form af møde, hvor resultaterne af energigennemgange kunne blive præsenteret af energikonsulenten.

Invitation med program, præsentationerne på mødet og evalueringsrapporten for de 10 energigennemgange kan hentes her:

Sidst opdateret 25. september 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenSiden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.