Topbillede til fanebladet borger

Lokalsamfund i Furesø

Bregnerødområdet, Borger og grundejerforening
Brian Malmros 
Stavnsholt Gydevej 101
3460 Birkerød

Farum Landsby, Beboerforeningen
Poul Lüneborg
Kålundsvej 6A
3520 Farum
44 95 04 72
23 31 05 21
poul.luneborg@gmail.com

Furesø By og land
Poul Lüneborg
Kålundsvej 6A
3520 Farum
44 95 04 72
23 31 05 21
poul.luneborg@gmail.com

Hareskovby Medborgerforening
Anders Riiber Høj
Gammel Hareskovvej 303
Hareskovby
3500 Værløse
anders@gh303.dk
Tlf.: 4272 6436
www.hareskovbymedborgerforening.dk

Jonstrup 89, borgerforening
Steen Rosenbom
Bringebakken 10
Jonstrup
3500 Værløse
44 65 67 53
rosenbom@webspeed.dk

Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn
Jens Ottar Hansen
formand@kirke-vaerloese.dk

Stavnsholt Bylaug
Søren Rasmussen – sras@net.dialog.dk

Ole Thorbek
annie.ole.thorbek@webspeed.dk
Sidst opdateret 05. juli 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)